Công an tỉnh Bạc Liêu phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phá hoại

(PLVN) - Ngày 22/6, Đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. 

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Ông Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu; Lãnh đạo Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Đại diện lãnh đạo Sở, ngành và 196 đại biểu thuộc 27 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm.

Năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác đã được nâng lên. Hoạt động đoàn thể có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu công tác thường xuyên. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. 

Các lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ Công an các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia; Tham mưu giải quyết ổn định nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; Liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Qua đó, phát hiện, khám phá, xử lý nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế; Triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm; Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 81%. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, công tác bắt, giam giữ được thực hiện đúng pháp luật. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 98%.

Với phương châm “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng Công an toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương tặng Cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu cho Đảng bộ Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; Giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận. 

Cùng với đó, phấn đấu tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90%; Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chỉ tiêu chung của Bộ Công an. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; Chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng, chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh…hạn chế thiệt hại về người và tài sản;

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn Đảng bộ và Công an trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Hàng năm có 100% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 80% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có trên 15% Đảng bộ, Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung khẳng định: Với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đề ra, hầu hết mục tiêu, nhiệm vụ đều thực hiện đạt và vượt.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chặt tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vừa góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phát triển. 

Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.

Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, là một trong những Đảng bộ dẫn đầu trong cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 Đại biểu Đại hội thống nhất cao với các nội dung về văn kiện, nhân sự tại Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh hủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung yêu cầu Đảng bộ, Công an toàn tỉnh Bạc Liêu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, trong đó cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung, nhấn mạnh: Lực lượng Công an phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị “về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam”.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; bảo đảm thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo toàn diện, mọi mặt công tác Công an ở mỗi đơn vị, địa phương Tiếp tục nâng chất, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ má.y Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; Tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; Xây dựng toàn diện công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã… 

Đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. 

Trong buổi chiều nay 22/6 và ngày 23/6, Đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020-2025) sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung quan trọng: Thảo luận nhân sự, thảo luận đóng góp vào các văn kiện; tiến hành bầu cử BCH khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư và tiến hành hội nghị BCH khóa mới lần thứ nhất, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Trọng Nghĩa – Tăng Định
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“

(PLVN) - Trước dư luận liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi, con gái Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan) làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định việc bổ nhiệm xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Đọc thêm

Cần ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông

Cần ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông
(PLVN) - Thay vì bình tĩnh giải quyết khi xảy ra va chạm giao thông thì không ít người tham gia giao thông lại thích dùng bạo lực, nắm đấm “nói chuyện”, rồi gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một thanh niên vừa mới ra tù ở tỉnh Khánh Hòa đã gây án mạng sau khi va chạm giao thông.

Công an Việt Yên chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Công an Việt Yên chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
(PLVN) - Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn lực lượng Công an huyện Việt Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“
(PLVN) - Trước dư luận liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi, con gái Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan) làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định việc bổ nhiệm xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Hậu họa tin giả thời “sốt đất”

Hậu họa tin giả thời “sốt đất”
(PLVN) - Cuộc sốt đất “điên cuồng” tại khu vực quanh sân bay Técníc đã nhanh chóng xẹp xuống như bong bóng xì hơi chỉ ít ngày sau khi nó xảy ra, nhưng để lại cho giới truyền thông cũng như chính quyền địa phương nhiều bài học phải suy ngẫm.
Trấn Thành tặng tiền cho 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19

Trấn Thành tặng tiền cho 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19

(PLVN) - NS Thương Tín xuất viện sau 3 ngày đột quỵ, về lại căn phòng trọ 20m2; Trấn Thành tặng tiền cho "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh; Vợ Vân Quang Long lên tiếng làm rõ chuyện tiền phúng điếu và từ chối nhận cấp dưỡng nuôi con từ Dương Ngọc Thái; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19...

Tăng mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa của 10 lĩnh vực

Tăng mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa của 10 lĩnh vực
(PLVN) -Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Trong đó, Luật có nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân như: mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt…
Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xác định lại “nhà tạm” có giá tới 15 tỷ trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xác định lại “nhà tạm” có giá tới 15 tỷ trên cao tốc Bắc - Nam

(PLVN) - Như PLVN đã thông tin, theo kết quả Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, việc tính toán chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công công trình của Ban quản lý dự án Thăng Long (BQL) được Bộ Xây dựng cho phép 1-2% chi phí xây dựng các công trình đi theo tuyến mà không phải lập dự toán chi tiết với từng gói thầu để so sánh là chưa đảm bảo sự phù hợp và tính kinh tế.  

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬