Thông cáo số 9 của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

(PLO) - Sau 2,5 ngày thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội,Văn phòng Quốc hội đã ra thông cáo số 9 của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Thông cáo số 9 của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Kết thúc 2,5 ngày của phiên họp thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài-chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020., Văn phòng quốc hội đã ra thông cáo về 2,5 ngày làm việc đặc biệt quan trọng này.

Thông cáo nêu rõ: Thứ năm, ngày 02-11-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài-chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Đã có 15 lượt đại biểu phát biểu, 11 lượt đại biểu tranh luận, tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng, những bài học trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, giải pháp cho năm 2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết thúc 2,5 ngày thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước. Tổng số đã có 94 lượt đại biểu thảo luận, 27 lượt đại biểu tranh luận, 16 đại biểu đăng ký, nhưng chưa được phát biểu. Các ý kiến thảo luận, tranh luận tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp; tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

- Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Về phát triển kinh tế-xã hội: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế-xã hội nước ta còn nhiều tồn tại như: chất lượng tăng trưởng chưa cao; tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn, phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chưa bền vững; năng suất lao động chưa được cải thiện rõ nét; chỉ số giá tiêu dùng, lĩnh vực xuất nhập khẩu, lao động việc làm, thị trường tài chính, thị trường bất động sản, vấn đề giải quyết nợ xấu còn nhiều khó khăn; nợ công vẫn đang tăng nhanh; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, việc cổ phần hóa, thoái vốn khó đạt kế hoạch đề ra; việc xử lý khắc phục 12 dự án thua lỗ còn khó khăn, có thể phát sinh thêm các dự án thua lỗ mới; quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài còn nhiều hạn chế; chưa tạo được nhiều động lực phát triển cho doanh nghiệp trong nước.

Việc phòng, chống dịch bệnh chưa tốt; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh chưa cao; tình trạng quá tải ở các bệnh viện chưa được khắc phục; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề phải được giải quyết. Giáo dục đại học và dạy nghề còn nhiều hạn chế. Công tác xóa đói, giảm nghèo, lao động và việc làm của người lao động ở cả thành thị và nông thôn còn nhiều bất cập. Tình trạng lãng phí vẫn lớn; nhiều biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức đang gây nhiều bức xúc trong xã hội; công tác dự báo, kiểm soát, phòng, chống thiên tai, bảo vệ rừng chưa tốt. Vấn đề an toàn giao thông, thực phẩm bẩn, thuốc không an toàn, tình trạng buôn lậu, hàng giả vẫn tràn lan...  

Về ngân sách nhà nước: Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Thu ngân sách nhà nước tăng chủ yếu là do tăng thu của ngân sách địa phương; trong khi thu ngân sách trung ương ước khó đạt dự toán; một số khoản thu không đạt dự toán như: thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thu từ hoạt động sản xuất nhập khẩu, thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, nhất là từ 3 khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số thuế nợ đọng còn lớn, tình trạng gian lận trốn thuế còn phức tạp.

Về chi ngân sách nhà nước, việc phân bổ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn rất chậm; một số khoản chi về an sinh xã hội thực hiện chậm; kỷ luật tài chính còn lỏng lẻo; việc thực hiện cơ chế khoán kinh phí ở một số lĩnh vực chưa tích cực; việc thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi, ưu tiên vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế.

Bội chi ngân sách đạt 3,42% GDP. Nợ công tuy giữ được mức trong giới hạn cho phép, nhưng vẫn tăng nhanh, an toàn chưa cao, cần tiếp tục tăng cường kiểm soát nợ công, nhất là các khoản vay ODA của nước ngoài có khả năng vượt kế hoạch trung hạn và vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Về các giải pháp, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và năm 2018:

Trong những tháng cuối năm 2017: Nhiều ý kiến thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ đặt ra. Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công; khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua; phòng, chống dịch bệnh, giữ trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về kinh tế-xã hội: Nhiều ý kiến cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ năm 2018 như báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát làm rõ các yếu tố chất lượng tăng trưởng, tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh hơn nữa việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục rà soát và cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện hạn chế kinh doanh không cần thiết; có giải pháp để tăng hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sang chiều sâu gắn với chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Có các giải pháp tích cực tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, gắn với thị trường; tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, chú ý tới các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, lũ lụt, biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn. Tăng cường thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Chú trọng lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở nhiều vùng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm củng cố chính quyền cấp cơ sở, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc ít người. Giữ trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách bộ máy, cải cách tư pháp, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ, chính quyền các cấp, tinh gọn bộ máy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; tăng cường phân cấp cho địa phương. Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh giờ làm việc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp và khoa học…

Về ngân sách nhà nước: Nhiều ý kiến nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm về tài chính, ngân sách nhà nước năm 2018 và 3 năm 2018-2020 là phải tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường quản lý, sử dụng, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực nước ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Rà soát lại chính sách thu cho hợp lý, đảm bảo bình đẳng, tính trung lập của chính sách thuế; cơ cấu lại các khoản thu ngân sách nhà nước, bảo đảm ổn định thuế suất; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu.

Cần cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm chi thường xuyên, tập trung nguồn để bố trí tăng chi đầu tư, phát triển, tăng chi trả nợ trực tiếp. Quan tâm bảo đảm chi ngân sách nhà nước cho một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách cho người có công; tăng kinh phí cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng chi cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển rừng. Đề nghị Chính phủ có biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi, tăng cường quản lý nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bảo đảm an toàn nợ công. Phân bổ ngân sách cần tập trung cho các trọng điểm kinh tế để tạo động lực phát triển; đề nghị bố trí thêm cho các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ còn nhiều khó khăn…

Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế đã tham gia giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu. Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại biểu, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các Nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phiên thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 03-11-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Huy Thiện
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được 4.851 tỉ đồng

Hình minh họa.
(PLVN) - Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, tính đến 17 giờ 00 ngày 13/6/2021 Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID -19 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 4.851 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ 291.818 tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Những thành tích huấn luyện trên thao trường đổ lửa

Vùng Cảnh sát biển 1 thực hành bắn pháo trên biển.
(PLVN) -  Trên thao trường nắng như đổ lửa những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đều thi đua đạt những thành tích cao nhất sau mỗi nội dung khoa mục huấn luyện vất vả của mùa huấn luyện năm nay.

Ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản

Khu đất vàng trên đường Hai Bà Trưng - TP Hồ Chí Minh được chuyển nhượng với giá “bèo” đã gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.
(PLVN) -  Nhằm nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, ngày 2/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Báo PLVN trân trọng giới thiệu loạt bài viết ghi nhận phân tích, đánh giá của các chuyên gia pháp lý về nội dung Chỉ thị 04 cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư.

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới
- Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. -

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.