Công tác thi đua phải gắn với công tác chuyên môn một cách bài bản

(PLO) - Hôm qua (22/11), Cụm thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu phải triển khai liên tục, bài bản công tác thi đua gắn với công tác chuyên môn. 
Công tác thi đua phải gắn với công tác chuyên môn một cách bài bản Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: Qua một năm triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua của ngành, của Cụm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm cùng sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên, công chức các đơn vị, Cụm thi đua số I đã thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong năm 2016. 

Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác đăng ký thi đua được làm một cách dân chủ, công khai với sự tham gia đăng ký của 100% công chức các đơn vị, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua cao. Công tác bình xét thi đua đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở từng đơn vị thuộc Cụm…

Tuy nhiên, các thành viên trong Cụm thừa nhận còn một số đơn vị thiếu quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Ngoài ra, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa mới, chưa thật sát với các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển của Bộ, ngành trong từng giai đoạn, từng thời điểm và điều kiện của từng đơn vị.

Bước sang năm 2017, Cụm xác định tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động; quan tâm tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ khuyến khích công chức các đơn vị thuộc Cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ đối với 1 tập thể (Vụ Pháp luật dân sự kinh tế) và Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 4 tập thể (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế,  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Vụ Pháp luật quốc tế). Hội nghị cũng nghe công bố Quyết định cử Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2017 là Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Phó Cụm trưởng là Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Ghi nhận những nỗ lực và chúc mừng những kết quả đạt được của 11 đơn vị trong Cụm năm 2016, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh Cụm đã thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Bộ, ngành phát động, đáng chú ý là phong trào thi đua của Cụm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Theo Thứ trưởng, công tác thi đua của Cụm đã gắn kết với công tác chuyên môn, công tác bình xét thi đua cũng đã gắn kết với đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý việc xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ thì phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cụm nên cần phát huy thành tích để tiếp tục gặt hái những kết quả tốt hơn. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Cụm phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chăm lo, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và triển khai bài bản, liên tục công tác thi đua để đạt được mục tiêu đề ra trong công tác chuyên môn.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016 diễn ra tại tỉnh Hòa Bình hôm qua 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết trong những năm qua, công tác tư pháp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước những yêu cầu và thách thức đặt ra hiện nay, tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương, trong đó lưu ý tới việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua để công tác này ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái, Phó trưởng khu vực thi đua Nguyễn Huy Hải nêu rõ: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Khu vực đã được quan tâm tổ chức thực hiện, kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Phong trào thi đua được triển khai đúng hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và có nhiều khởi sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua của Khu vực cũng bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy sang năm 2017, Khu vực xác định sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp và nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ đối với 2 tập thể (Cục THADS tỉnh Hà Giang và Cục THADS tỉnh Yên Bái) và Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 3 Sở Tư pháp (tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Thái Nguyên), 4 Cục THADS (tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Bắc Kạn, Hà Giang) và 8 Chi cục THADS.

Hội nghị cũng nghe công bố Quyết định cử Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017 là Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái và Phó trưởng khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Khu vực, Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và phân tích các nguyên nhân. Để khắc phục những tồn tại và đưa công tác Tư pháp, THADS thực sự lên tầm cao mới, Thứ trưởng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc biệt cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Bộ, ngành.

Thục Quyên - Kim Quy
Cùng chuyên mục
Mỗi đại biểu Quốc hội phải thường xuyên gắn bó, lắng nghe nhân dân

Mỗi đại biểu Quốc hội phải thường xuyên gắn bó, lắng nghe nhân dân

(PLVN) - Sáng nay (8/5), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

Đọc thêm

Mỗi đại biểu Quốc hội phải thường xuyên gắn bó, lắng nghe nhân dân

Mỗi đại biểu Quốc hội phải thường xuyên gắn bó, lắng nghe nhân dân
(PLVN) - Sáng nay (8/5), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.

1.200 mẫu xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện K đều âm tính với COVID-19

1.200 mẫu xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện K đều âm tính với COVID-19
(PLVN) - Hiện tại, 1.200 mẫu đã được xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 11 trường hợp ghi nhận dương tính COVID-19 tại Bệnh viện K là người bệnh và người nhà người bệnh, hiện chưa vẫn có nhân viên y tế nào mắc bệnh.

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà
(PLVN) - Làng Văn Hà (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vốn là làng mộc nức tiếng miền Trung, từng nhận được sắc phong của triều đình nhà Nguyễn. Hiện nay, làng nghề Văn Hà không tránh khỏi ảnh hưởng của sự suy thoái, cả làng chỉ còn vài vài người thợ làm những chiếc bàn tự xoay vì đam mê với nghề gìn giữ bởi đem lại thu nhập ổn định cho họ.
Chương Mỹ phong tỏa thôn có ca nhiễm Covid -19

Chương Mỹ phong tỏa thôn có ca nhiễm Covid -19

(PLVN) - Liên quan 2 trường hợp F0 là bà N.T.Đ (nữ, SN 1942) và N.T.H (SN 1978 - là con dâu bà Đ - cùng trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Lạc dương tính với virus SARS-CoV-2), ngành chức năng huyện Chương Mỹ đã lập 7 chốt trên tất cả các ngả đường ra vào thôn Yên Lạc (với 1.800 nhân khẩu) và thực hiện “nội bất xuất – ngoại bất nhập”.

Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội
(PLVN) - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong số 3 ca mắc mới tại cộng đồng vừa công bố, có 2 trường hợp liên quan ổ dịch 2 bệnh viện.

Lâm Đồng trên đà trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Lâm Đồng trên đà trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao
(PLVN) - Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lâm Đồng. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất đã góp phần nâng cao cuộc sống người dân; từng bước thay đổi diện mạo, đưa nền nông nghiệp Lâm Đồng phát triển thêm một bước mới - Nông nghiệp thông minh.

Tính địa phương là thế mạnh mà không phải bất kỳ một doanh nghiệp bất động sản cũng có

Tính địa phương là thế mạnh mà không phải bất kỳ một doanh nghiệp bất động sản cũng có
(PLVN) - Cùng với việc khởi công Sân bay Quốc tế Long Thành và thành lập Thành phố Thủ Đức, thị trường bất động sản khu đông TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sự phát triển quỹ đất theo trục liên kết vùng sẽ là một lợi thế mới trên thị trường và giảm thiểu những rủi ro cho các nhà đầu tư là cách mà Nam Hoàng đang làm.

Vĩnh Phúc đình chỉ công tác Phó Giám đốc Sở Y tế

Vĩnh Phúc đình chỉ công tác Phó Giám đốc Sở Y tế
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/5/2021.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376