Chuyên gia Nga thể hiện lòng ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch

(PLVN) - "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại sống. Chính từ lòng yêu nước, từ nhân cách của Người - sự giản dị, khiêm tốn, lòng vị tha, tài năng trên mọi lĩnh vực mà Người đã chiếm trọn vẹn tình cảm của người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới", chuyên gia Liên bang Nga viết.
 Chuyên gia Nga thể hiện lòng ngưỡng mộ Hồ Chủ tịch

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trang tin của Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga, đơn vị tham gia giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đăng bài viết thể hiện tình cảm sâu sắc và kính trọng của các chuyên gia Liên bang Nga đối với Người.

Xin giới thiệu bài viết do ông Phạm Quang Lân dịch:

“Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tròn 130 năm Ngày sinh của một trong những nhà hoạt động chính trị kiệt xuất của thế kỷ 20, người lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

anh bac bai bao nga

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà hoạt động chính trị có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong tiến trình lịch sử của đất nước Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ 20.

Vào năm 1954, Quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trước thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng này có tác động to lớn về tâm lý đối với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á và Châu Phi. Chiến thắng này góp phần thúc đẩy hoạt động đấu tranh của các nước Châu Á và Châu Phi cương quyết hơn. Hệ thống thuộc địa do các nước Tây Âu dựng lên trong nhiều thế kỷ đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vài năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh và những học trò của Người đã đánh thắng đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã phải rút khỏi Việt Nam trong thế thất bại về chính trị và quân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại sống. Chính từ lòng yêu nước, từ nhân cách của Người - sự giản dị, khiêm tốn, lòng vị tha, tài năng trên mọi lĩnh vực mà Người đã chiếm trọn vẹn tình cảm của người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Nhờ những đóng góp thiên tài của Người, UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống ở Liên Xô trong một thời gian và cũng đã trở lại đây khi là người đứng đầu của Việt Nam. Trong một chuyến thăm Liên Xô, đến Kremlin tại Bảo tàng V.I.Lênin, Người viết lần đầu tiên vào trong cuốn sổ lưu niệm về Lênin, người mà Hồ Chí Minh không kịp gặp trong suốt cuộc đời hoạt động của mình: “Lê nin - người thầy vĩ đại của cách mạng vô sản, là người có đạo đức cao cả, người đã dạy cho chúng ta phải cần, kiệm, liêm, chính. Lênin - Người là bất tử”.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, theo đề nghị của Lãnh đạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva thuộc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga FSBSI đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam anh em trong công tác khoa học - thực hành giữ gìn và bảo quản thi hài của Người, cho đến nay các chuyên gia của Trung tâm vẫn tiếp tục tham gia với tư cách là những người tư vấn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học này.

Cả nhân loại luôn ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn nhân dân Việt Nam với lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Người đã sáng lập ra một quốc gia độc lập.

Liên Xô đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội và Lăng Chủ tịch bắt đầu mở cửa đón khách vào thăm viếng từ năm 1975”.

 Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên văn bản tiếng Nga

“19 мая 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из выдающихся политических деятелей XX века, лидера вьетнамской национально-освободительной борьбы, основателя Демократической Республики Вьетнам, первого Президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.

Хо Ши Мин является одним из политиков, оказавших наибольшее влияние на ход истории Вьетнама и всего национально-освободительного движения двадцатого столетия. В 1954 году вьетнамские войска под руководством Хо Ши Мина одержали победу над французскими колонизаторами. Эта победа оказала огромное психологическое воздействие на национально-освободительные движения в странах Азии и Африки, побудила их к более решительным действиям. Колониальная система, выстраиваемая западноевропейcкими странами в течение многих столетий, рухнула в течение нескольких лет. Хо Ши Мину и его преемникам, удалось одержать победу над США во время Вьетнамской войны. Соединенные Штаты Америки были вынуждены уйти из Вьетнама в результате военных и политических неудач.

Хо Ши Мин стал легендой ещё при жизни. Благодаря патриотизму, человеческим качествам – простоте, скромности, отзывчивости по отношению к людям, многогранному таланту он завоевал безграничную любовь миллионов вьетнамцев и всего прогрессивного человечества. Его заслуги получили высокую оценку – он был признан ЮНЕСКО Героем национально-освободительного движения и выдающимся культурным деятелем.

В СССР Хо Ши Мин прожил несколько лет и, став руководителем Вьетнама, часто прилетал в Советский Союз. В один из визитов, посещая Московский Кремль, он сделал первую запись в книге отзывов в Музее-квартире В.И. Ленина, с которым при жизни вождя ему не удалось встретиться: «Ленин – великий учитель пролетарской революции. Он – человек самой высокой морали, который учит нас трудолюбию, экономии, чистоте, прямоте. Вечно бессмертен Ленин».

После смерти Хо Ши Мина в 1969 г. по просьбе руководства СРВ ученые Научно-исследовательского и учебно-методического центра биомедицинских технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» оказали братскому вьетнамскому народу научно-практическую помощь в выполнении работ по бальзамированию его тела, и до настоящего времени осуществляют консультативную помощь по данной тематике.

Весь мир признает выдающиеся заслуги Хо Ши Мина, а народ Вьетнама с большим уважением и благодарностью относится к основателю своего независимого государства.

В столице страны, г. Ханое, благодаря безвозмездной помощи СССР, построен Мавзолей Хо Ши Мина, который был открыт для посещения в 1975 г”.

Thời Sự
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ cuối)

Bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ cuối)
(PLVN) - Từ thập kỷ 40 đến nay, đã có hàng chục hạm tàu và mấy chục chiếc máy bay bị mất tích khi đi qua vùng tam giác Bermuda bí ẩn... Nhiều công trình khao học và nhà nghiên cứu độc lập đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu nhưng đến nay vẫn chưa có được câu trả lời...  

Tình báo nước ngoài đứng sau vụ Navalny?

Tình báo nước ngoài đứng sau vụ Navalny?
(PLVN) - Hôm 18/9, người phát ngôn của Duma Quốc gia (hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho biết, Tuyên bố của Nghị viện châu Âu chỉ ra rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau vụ việc ông Alexey Navalny bị đầu độc.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản trong tháng 8

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản trong tháng 8
(PLVN) - Theo Thông cáo báo chí số 3317/TCBC-BTP về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2020 do Bộ Tư pháp vừa phát hành, trong tháng 8 năm 2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Truyền lửa văn hóa đọc cho giới trẻ

Truyền lửa văn hóa đọc cho giới trẻ
(PLVN) - "Hãy yêu sách- sách là Tri thức của nhân loại; Sách là Cầu nối tri thức quá khứ và hiện tại, rút ngắn khoảng cách của thời gian và không gian và tất cả chúng ta cùng chung một hành tinh xanh là - Trái đất”- Đó là thông điệp của Tân Việt gửi tới giới trẻ.
Phi đội bay mất tích và những bí ẩn chưa lời đáp liên quan đến Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ 1)

Phi đội bay mất tích và những bí ẩn chưa lời đáp liên quan đến Tam giác quỷ Bermuda (Kỳ 1)

(PLVN) - Vùng tam giác Bermuda là cụm từ được nghiên cứu viên Wilson Gardi nêu ra vào năm 1964 dùng để hình dung một vùng lãnh hải hình tam giác trên biển Đại Tây Dương mà 3 đỉnh của nó là Puerto Rico, Panama và Miami. Từ thập kỷ 40 đến nay, đã có hàng chục hạm tàu và mấy chục chiếc máy bay bị mất tích ở đây. 

Gỡ bỏ điểm cách ly y tế cuối cùng tại Hải Dương

 Gỡ bỏ điểm cách ly y tế cuối cùng tại Hải Dương
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là hai điểm cuối cùng trên địa bàn tỉnh được gỡ bỏ khu vực cách ly. Như vậy, đến nay Hải Dương không còn điểm cách ly y tế nào liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Tỷ giá USD ngày 19/9: Đồng USD không ngừng tăng

Tỷ giá USD ngày 19/9: Đồng USD không ngừng tăng
(PLVN) -Tỷ giá ngoại tệ hôm nay -19/9, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà tăng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có những nhận định tích cực về nền kinh tế Mỹ và thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục (gần bằng 0%).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬