Thi hành án dân sự Bình Thuận vượt chỉ tiêu nhiều năm liên tục

(PLVN) - Trong những năm qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bình Thuận đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác THADS và là một trong những đơn vị đi đầu trong nghành Tư pháp hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra.
Thi hành án dân sự Bình Thuận vượt chỉ tiêu nhiều năm liên tục

Điển hình là năm 2017 đã giải quyết xong 11.158 việc, đạt tỷ lệ 76,11 % (so với chỉ tiêu Quốc hội giao đạt và vượt 5,11 %). Về tiền, đã giải quyết 267.197.441.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,61 % (so với chỉ tiêu Quốc hội giao đạt và vượt 1,61 %)

Năm 2018, trong số có điều kiện đã giải quyết xong 12.139 việc, đạt tỷ lệ 77,03 %. Về tiền, đã giải quyết 426.233.613.000 đồng, đạt tỷ lệ 45,38 %. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 159.036.172.000 đồng tương đương tăng 59,52 % về tỷ lệ.

Năm 2019, là năm thứ tư tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo cùngNghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và THADS  trên địa bàn tỉnh. THADS hai cấp tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2019, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, công tác THADS , theo dõi thi hành án hành chính 12 tháng năm 2019 đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Cụ thể, tổng số thụ lý 19.915 việc, tăng 472 việc (2,48%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 15.695 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 79,53%) và 4.039 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 20,47%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 12.030 việc, đạt tỷ lệ 76,65%.

Về tiền, đã giải quyết 638.102.264.000 đồng, đạt tỷ lệ 39,18%. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 211.868.651.000 đồng tương đương tăng+49,07% về tỷ lệ.

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, đã giải quyết được 9.002 việc, đạt tỷ lệ 84,13%, tăng 2.610 việc so với cùng kỳ năm 2018, thu được số tiền là 177.269.385.000 đồng, đạt tỷ lệ 85,58 %, tăng 159.543.759.000 đồng so với cùng kỳ.

Bình Thuận là tỉnh có địa bàn rộng lớn mà lượng dân cư lại ít. Số lượng án thụ lý về việc, về tiền ngày càng tăng cao theo hàng năm. Người phải thi hành án thì không có điều kiện để thi hành vì thu nhập của họ phụ thuộc mùa vụ nông sản là chủ yếu. Việc xử lý tài sản để thi hành án hầu hết là liên quan đến bất động sản như nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình dự án... Có nhiều vụ việc liên quan đến tài sảntuy đã giảm giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua gây khó khăn cho việc thi hành án.

Trong những năm vừa qua, để hoàn thành tốt nhiệm được giao là kết quả của sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống từ Cục cho đến các Chi cục, được sự quan tâm, phối hợp từ các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự sâu sát của Cục dành cho các Chi cục, thường xuyên thành lập các tổ công tác, đôn đốc, chỉ đạo nghiệp vụ THADS  đi từng huyện để nghe chấp hành viên báo cáo những vụ án khó khăn, phức tạp. Từ đó có những phương hướng giải quyết cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chi cục.

Năm 2019, Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm công tác; trực tiếp nghe Chấp hành viên Chi cục báo cáo án và định hướng giải quyết cụ thể; rút những vụ án lớn, phức tạp về Cục THADS  thi hành. Chỉ đạo Chi cục trưởng thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thi hành án, phân loại vụ việc thi hành án, hướng dẫn Chấp hành viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tổ chức họp giao ban theo định kỳ để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế sử dụng tài sản công; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan THADS  trong tỉnh về quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính. 

Minh Trường – Đình Thu – Đức Lâm
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.