Từ khóa: #The Wall

Trần Lập: “Tết không nghe Happy new year”

Trần Lập: “Tết không nghe Happy new year”
“Tôi nghe nhạc tuỳ hứng tuỳ giờ nhưng chắc tôi không chọn bài "Happy new year" để mở. Tôi thích nghe lại những bài hát về Tết của Việt Nam hơn”, Rocker Trần Lập chia sẻ.