Cuộc tranh luận kéo dài nghìn năm về hai vị Thánh tăng Dương Không Lộ - Nguyễn Minh Không

Tượng thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không tại chùa Bái Đính
(PLVN) - Gần một nghìn năm qua, trong màn sương lịch sử, câu chuyện về hai vị thánh tăng Không Lộ - Minh Không “tuy hai mà một, tuy một mà hai” vẫn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi bí ẩn. Dù  Dương Không Lộ - Nguyễn Minh Không là hai hay một người cụ thể thì vai trò của các Ngài trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân, của dân tộc vẫn luôn đậm nét, như một minh chứng đặc sắc cho văn hóa Phật giáo, cho sự hiển linh màu nhiệm của Phật pháp giữa cuộc đời. 

Xung quanh vụ án oan của Tổng trấn Lê Chất

Từ Bộ Lại nhà Nguyễn, án Lê Chất bị phát ra
(PLO) -Triều Nguyễn được Gia Long lập nên, trải 13 đời vua. Cái nền tạo lập nên triều đại mới ấy, máu xương, công sức của bao bề tôi đã đổ. Việc tưởng thưởng hay truy phong công trạng là lẽ thường, tiếc nỗi đầu triều đại, nhiều công thần lại chịu oan khuất mà chết trong đó, Lê Chất là một.