Hà Tĩnh thành lập mới được hơn 2.400 doanh nghiệp

Ảnh minh họa từ internet.
(PLO) - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có những chỉ đạo sát sao để các sở, ban, ngành cùng vào cuộc. Nhờ vậy, kết quả đạt được rất thiết thực, thể hiện rõ nhất qua số doanh nghiệp được thành lập mới từ năm 2015 đến nay là 2.421 doanh nghiệp.