Tháng 8, Điện Biên không phải tổ chức cưỡng chế thi hành án

(PLVN) -Nhờ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật, tháng 8/2019 THADS Điện Biên không phải tổ chức cưỡng chế.

Tháng 8/2019, Cục THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao. Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo kịp thời, có trọng tâm cụ thể từng mặt công tác; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được chấn chỉnh, tăng cường, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các Chi cục; kết quả THADS toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 90,72%, về tiền đạt tỷ lệ 76%. Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc quan tâm thực hiện thông qua hoạt động thực thi công vụ, Chấp hành viên, công chức thi hành án đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật, nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về THADS, theo dõi THAHC cho cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân. 

Công tác tổ chức cưỡng chế THA luôn được Cục THADS tỉnh và các Chi cục trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục của Ngành và theo quy định của pháp luật. Cục đã quán triệt, chỉ đạo đội ngũ Chấp hành viên toàn tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành án phải áp dụng có hiệu quả các biện pháp giáo dục thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế. Tháng 8/2019, các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh không tổ chức cuộc cưỡng chế thi hành án nào. 

P.V
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.