Tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

(PLO) - Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo thực hiện các công việc chuyên môn, khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh”… do vậy đạt nhiều kết quả nổi bật.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao Cờ Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị triển khai công tác THADS 2018 Bộ trưởng Lê Thành Long trao Cờ Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị triển khai công tác THADS 2018

Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện 

Theo Tổng cục THADS, quý I/2018 công tác THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống, nên đã đạt được những kết quả nổi bật. Đã thi hành xong 118.568 việc (tăng 7.773  việc so với cùng kỳ năm 2017), đạt tỉ lệ 36,01% (tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2017). Về tiền, thi hành xong 5.978 tỷ 904 triệu 619 nghìn đồng (giảm 4.296 tỷ 312 triệu 375 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2017), đạt tỉ lệ 6,99% (giảm 5,19% so với cùng kỳ năm 2017). Một số địa phương đạt kết quả cao so với bình quân của toàn quốc. Hai địa phương có lượng án lớn là TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đạt kết quả tích cực.

Quý I/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang; tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018 trong toàn Hệ thống với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Sau Hội nghị, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính năm 2018, đồng thời đã hoàn thiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã đặt ra nhiệm vụ cho công tác THADS là “Nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện THADS, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng”.

Ngay sau khi kết thúc năm công tác, toàn Hệ thống đã khẩn trương triển khai toàn diện các mặt công tác, tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án cho các Chấp hành viên và Chi cục trực thuộc trong khi chờ chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp. Ngày 18/12/2017, Tổng cục đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2018 với 13 nhóm chỉ tiêu cơ bản, trên cơ sở đó, các Cục THADS đã quán triệt, triển khai và ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chi cục và Chấp hành viên.

Tổng cục đã ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị trong Hệ thống tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đến nay, 63/63 địa phương và 8/8 đơn vị thuộc Tổng cục đã hoàn thành công tác này. Trên cơ sở Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính và các ý kiến, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã có 51/63 địa phương gửi hồ sơ trình, phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018; 8/8 đơn vị thuộc Tổng cục đã dự thảo Kế hoạch công tác, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Ngày 09/01/2018, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2018, đồng thời ban hành Công văn hướng dẫn các Cục THADS ban hành Kế hoạch kiểm tra, trong đó yêu cầu 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra và Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã thành lập 05 Đoàn kiểm tra về công tác xác minh, phân loại án tại 05 địa phương, 01 Đoàn kiểm tra về thi hành án hành chính tại 04 địa phương, 01 Đoàn kiểm tra toàn diện. Nhiều địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc ngay trong quý I/2018 như TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Giang...

Trong quý I, công tác hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được các cơ quan trong Hệ thống chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm Quy trình  hướng dẫn nghiệp vụ. Quý I/2018, Hệ thống đã tiếp nhận 2.204 đơn thư, giảm 740 đơn (25,13%), tương ứng với 1.618 việc, giảm 377 việc (18,89%) so với cùng kỳ năm 2017. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết là 943 việc, giảm 194 việc (17,06%) so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả: Đã giải quyết xong 719/943 việc, đạt tỷ lệ 76,3%. 

Bộ trưởng đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 367/385 công chức trúng tuyển Kỳ thi Chấp hành viên sơ cấp năm 2017. Đã phê duyệt kết quả trúng tuyển đối với 205 thí sinh trong Kỳ tuyển dụng công chức. Hiện đang hoàn thành Kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên và Thẩm tra viên với 694 thí sinh. Tổng cục đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, trong đó dự kiến năm 2018 Tổng cục sẽ dự kiến tổ chức 09 lớp.

Tuy nhiên, Tổng cục THADS cũng nhìn nhận còn những tồn tại, hạn chế như kết quả thi hành án về việc còn chưa có sự đột phá; Một số địa phương kết quả THADS đạt thấp; Số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn rất lớn 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ xử lý nợ xấu

Tổng cục THADS yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống tập trung phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức của từng đơn vị phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, đề nghị các cơ quan trực thuộc Tổng cục và các Cục THADS địa phương tập trung nghiên cứu, rà soát và ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị, hướng dẫn các Chi cục trực thuộc trên địa bàn ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác năm. Đồng thời, khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, trong đó bảo đảm 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra và Cục THADS kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn.

Các nhiệm vụ trọng tâm cũng được Tổng cục THADS xác định bao gồm: Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Các Cục, Chi cục  tập trung nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong các vụ việc liên quan đến các khoản thu cho ngân sách nhà nước và thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Chủ động nắm bắt thông tin về các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng đang được xét xử để có kế hoạch tổ chức thi hành chặt chẽ, khoa học, hợp lý.

Tập trung rà soát các đối tượng là người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt (hình phạt tiền) theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 về  triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục. Phối hợp với cơ quan Công an thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đối với việc thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, yêu cầu các địa phương có biện pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ xử lý nợ xấu. Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Đồng thời, tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hành chính. Bảo đảm việc theo dõi thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ việc hành chính có hiệu lực pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp. Các cơ quan trực thuộc Tổng cục tiếp tục tập trung rà soát và tổ chức hội thảo đánh giá và đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

Bên cạnh đó, tổ chức phát động, đăng ký thi đua và triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Tổng cục THADS yêu cầu các cơ quan THADS không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết. Công chức trong Hệ thống thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Hương Bằng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7
(PLVN) -Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid 19 và đảm bảo các biện pháp phòng dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn).

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có bước tiến rõ nét

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình tại phiên họp.
(PLVN) - Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 chiều 21/7, một số ý kiến đại biểu đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2020 đã có những bước tiến khá rõ nét.

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân: Nữ công chức tận tâm, nhiệt huyết với ngành Tư pháp

Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2020.
(PLVN) - Nói đến bà Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn, một trong 16 người của ngành Tư pháp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là nói tới người công chức tận tâm, nhiệt huyết vì sự nghiệp ngành Tư pháp; người luôn trăn trở, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đưa công tác tư pháp địa phương bứt phá.