Từ khóa: #Tà Lùng

Đưa kinh tế biên mậu thành mũi nhọn

Sự phát triển của KTCK tạo công ăn, việc làm cho người lao động
(PLO) - Là tỉnh miền núi có trên 333km đường biên với Trung Quốc, Cao Bằng xác định phát triển kinh tế cửa khẩu (KTCK) là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương.