Từ khóa: #Sửa đổi luật Thủ đô

Sửa đổi Luật Thủ đô: Văn hóa, con người Hà Nội - nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng. (Nguồn: Sở VH-TT Hà Nội).
(PLVN) - Phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ đã và đang được Thành phố Hà Nội tập trung thực hiện. Không chỉ thế, Hà Nội còn là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Vì thế, trong nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được xây dựng, các cơ chế chính sách cho phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa thành nguồn lực phát triển đã được đề cập.

Hà Nội: Chủ động, trách nhiệm trong phối hợp sửa đổi Luật Thủ đô

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
(PLVN) - Thực hiện nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, từ năm 2022 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động như: hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý các Sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học; đăng tải dự thảo Luật lấy ý kiến nhân dân…