Hà Nội: Chủ động, trách nhiệm trong phối hợp sửa đổi Luật Thủ đô

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
(PLVN) - Thực hiện nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, từ năm 2022 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động như: hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý các Sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học; đăng tải dự thảo Luật lấy ý kiến nhân dân…

Chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động

Thực hiện nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô được giao tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Kết luận hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), từ năm 2022 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), tiến hành thẩm định và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023.

Theo đó, việc xây dựng dự án Luật được dự kiến trình Quốc hội tại 2 kỳ họp, kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023) Quốc hội sẽ nghe, cho ý kiến về dự thảo Luật và sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2024).

Ngay sau khi trình Chính phủ, UBND Thành phố và Bộ Tư pháp đã chủ động bắt tay vào công tác xây dựng dự thảo Luật. Bộ Tư pháp đã chủ động thành lập tổ công tác nghiên cứu, soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Tổ nghiên cứu, soạn thảo Luật đã xây dựng sơ bộ dự thảo Luật để bước đầu thể chế hóa các chính sách được phê duyệt.

Đồng thời, UBND Thành phố tổ chức triển khai việc lấy kiến góp ý của các Sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã, tổ chức nhiều hội nghị góp ý vào dự thảo Luật theo các chuyên đề cụ thể với sự tham gia của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học để sớm nghiên cứu, chủ động xây dựng dự thảo Luật theo các chính sách đã được Chính phủ thông qua.

Từ tháng 5/2023 đến nay, UBND Thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các thành viên Tổ biên tập, các Sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô. Ngày 9/6/2023, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc đăng tải dự thảo Luật tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

UBND Thành phố đã phối hợp với Ban Soạn thảo dự án Luật tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đặc biệt ở một số nội dung quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, làm rõ, cụ thể hóa các quy định của dự thảo Luật hiện đang chưa rõ, chưa cụ thể và còn có nhiều ý kiến khác nhau. Cùng với đó đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố nghiên cứu, bổ sung nội dung giải trình, bổ sung làm rõ, cụ thể hóa các quy định trong dự thảo Luật đối với 24 vấn đề; ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn Thành phố vào dự thảo Luật để chỉ đạo các cấp, các ngành Thành phố triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc triển khai xây dựng Luật, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, UBND Thành phố ban hành, tổ chức triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều hoạt động trên phát thanh truyền hình, tin bài trên các báo Trung ương và Thành phố. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền các chính sách đặc thù, vượt trội, các hoạt động của Trung ương, Thành phố trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo Luật nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành và Nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia vào cuộc để đóng góp xây dựng dự thảo Luật.

Bổ sung toàn diện nhiều nội dung mới

So với Luật Thủ đô năm 2012, dự thảo Luật được bổ sung mới, toàn diện rất nhiều nội dung mới như: Tổ chức chính quyền Thủ đô, các quy định về thẩm quyền đầu tư, ưu đãi, thu hút đầu tư, cơ chế đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD, về phát triển nông nghiệp, nông thôn; về phát triển y tế; về an sinh xã hội. Đồng thời, đối với những nội dung đã quy định trong Luật Thủ đô năm 2012, tại dự thảo Luật lần này cũng được sửa đổi, bổ sung toàn diện như: các quy định về tài chính – ngân sách, quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, xử lý vi phạm hành chính, nâng cấp một chương riêng về liên kết, phát triển Vùng Thủ đô....

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 06 chương, 59 điều (tăng 02 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô năm 2012). Cụ thể: Chương I. Những quy định chung (gồm 08 điều); Chương II. Tổ chức chính quyền tại Thủ đô (gồm 11 Điều); Chương III. Xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô (gồm 16 điều); Chương IV. Chính sách tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô (gồm 11 điều); Chương V. Liên kết, phát triển Vùng Thủ đô (gồm 06 điều); Chương VI. Điều khoản thi hành (gồm 07 điều) .

Các quy định được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô đối với hoạt động quản lý điều hành các mặt của đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô. Đặc biệt, bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô nhằm giúp cho Luật giữ được hiệu lực áp dụng trong trường hợp các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau có quy định khác với Luật Thủ đô.

Đọc thêm

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn
(PLVN) -Chiều ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko đã trao đổi “Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025” (Chương trình hợp tác 2024-2025).

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật

Quang cảnh buổi nói chuyện.
(PLVN) -Sáng 20/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển và nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về đào tạo pháp luật và kinh nghiệm du học pháp luật tại Thụy Điển.

Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đăng ký bảo đảm tài sản đất đai tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 17-18/6
(PLVN) -  Ngày 17/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” do Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (Dự án GIZ) tổ chức.

Ninh Bình đã phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận nhiều kết quả mà tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận cơ cấu ngành kinh tế của Ninh Bình chuyển dịch theo hướng tích cực; phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế di sản...