Sơn La: Tập trung thi hành các vụ án trọng điểm

(PLVN) -Sẽ rà soát, lựa chọn các vụ việc có giá trị lớn, có điều kiện, tập trung tổ chức thi hành dứt điểm nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền là một trong những giải pháp được Cục Thi hành án dân sự (THADS) Sơn La chú trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ nay đến cuối 2020.
Sơn La: Tập trung thi hành các vụ án trọng điểm

Tiếp tục kiện toàn bộ máy

Với phương châm “hướng về cơ sở” tập trung cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, trọng tâm là nâng cao kết quả thi hành án về tiền; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương; với sự bao quát, chỉ đạo sát sao tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, sự nỗ lực của công chức, người lao động các cơ quan THADS toàn tỉnh, thời gian qua các cơ quan THADS trong tỉnh đã hoàn thành nhiều nội dung công việc. 

Tính đến 31/7/2020, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc đạt 78,36% tăng 2,42% so với tháng 6/2020; về tiền toàn tỉnh đạt tỷ lệ 14,48%, tăng 1,15% so với tháng 6/2020. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường. Các mặt công tác khác đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác thực hiện cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả

Tuy nhiên, Cục THADS Sơn La nhìn nhận kết quả thi hành án về tiền còn thấp. Một trong những nguyên nhân là các cơ quan THADS trong tỉnh đang phải giải quyết 04 vụ việc thi hành án  phá sản với số tiền, số người phải thi hành án lớn trong khi biên chế công chức trong các cơ quan THADS mỏng chưa đáp ứng với yêu cầu giải quyết công việc; việc giải quyết phải tuân theo quy trình, thủ tục đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết; Luật Phá sản có nhiều bất cập, quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân có nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời dẫn đến kết quả thi hành án về tiền của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đạt thấp.

Tăng cường giám sát xử lý tài sản trong vụ án kinh tế, tham nhũng

Dự báo số lượng việc, tiền phải tổ chức thi hành án trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gia tăng; các cơ quan THADS trong tỉnh vừa phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án đạt kết quả, vừa phải bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa phương và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do đó Sơn La đề ra nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, sẽ rà soát, lựa chọn các vụ việc có giá trị lớn, có điều kiện và khả năng tổ chức thi hành, tập trung tổ chức thi hành dứt điểm nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý và tập trung vào các vụ án trọng điểm; nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng.

Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, các cơ quan THADS sẽ nỗ lực tập trung thi hành, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; Tăng cường công tác giám sát các hoạt động xử lý tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng (hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản...); tuyệt đối không để xảy ra vi phạm và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm. 

Đặc biệt các cơ quan THADS sẽ quan tâm đối với công tác thi hành án phá sản, tăng cường công tác xác minh, đôn đốc và tổ chức thi hành để nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo của lãnh đạo Cục, chấp hành viên, thẩm tra viên được giao phụ trách địa bàn; đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thi hành án tại địa bàn cơ sở được phân công phụ trách theo hướng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tại cơ sở và địa bàn tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc phức tạp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong công tác THADS, trọng tâm là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp liên ngành. 

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan THADS, xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Hà Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó
(PLVN) -Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…