Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V

(PLVN) -Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Ngày 18/5, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025). 

Nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lư Thị Trang Đài - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. 

Theo đó, giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã phát động nhiều chuyên đề và phong trào thi đua thường xuyên mà trọng tâm là thi đua thực nhiệm vụ chính trị được giao; công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong ngành dẫn đến các phong trào thi đua đều đạt hiệu quả cao hơn.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V  ảnh 1
 

Hàng năm, Sở Tư pháp Kiên Giang cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến lồng ghép vào “Ngày phổ biến văn bản pháp luật” của cơ quan để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho tập thể, công chức, viên chức và người lao động biết và hưởng ứng tham gia. 

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện việc đánh giá tiêu chí thành phần về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Qua đó, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 quyết định, công bố 139/145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó 122 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 84,1%) và đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Theo đó, kết quả ghi nhận trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã thẩm định 246 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (122 nghị quyết, 124 quyết định) và đóng góp ý kiến đối với 209 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, đạt 100% dự thảo do các sở, ngành gửi đến, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V  ảnh 2
 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 147 quyết định do UBND tỉnh ban hành. Thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 120 văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện; Công tác tham mưu các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, đã tiếp nhận 228 hồ sơ, trong đó thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 190 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 10 hồ sơ đang chờ xử lý, 11 hồ sơ không xử phạt chuyển về cơ quan tham mưu làm rõ, 15 hồ sơ chuyển tổ tham vấn, 02 hồ sơ khiếu nại.

Ngoài ra, trong 05 năm trở lại đây, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các chuyến đi về cơ sở để tư vấn pháp luật cho tất cả 18 xã nghèo, xã bãi ngang ven biển và 31 ấp đặc biệt khó khăn, bảo đảm mỗi năm, những địa phương này người dân được tư vấn pháp luật ít nhất một lần. Kết quả cho thấy, Sở đã tư vấn ở xã nghèo và ấp đặc biệt khó khăn được 2.672 vụ việc cho 2.672 người; truyền thông và tập huấn về TGPL (Trợ giúp pháp lý) được 4.476 lượt lãnh đạo ấp, hòa giải viên tham dự, qua đó người dân đã biết về trợ giúp pháp lý, hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, dân sự, chính sách xã hội, hộ tịch, hộ khẩu...,

Theo bà Lư Thị Trang Đài cho biết thêm: Hiện Sở Tư pháp đang thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, qua đó hoàn thành xuất sắc công tác cải cách hành chính tại địa phương; đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp của phòng làm việc, phòng họp và các hạng mục công trình khác; tu bổ, làm sạch đẹp công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh quan của cơ quan…Trong dịp này, Sở Tư pháp cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 trong toàn thể công chức, viên chức. 

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công, cho biết: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua phải tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”, thời gian tới Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới cho công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Tư pháp đề ra; tổ chức thực hiện và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động. 

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V  ảnh 3
 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công, nhấn mạnh: Trước mắt, Sở Tư pháp quyết tâm thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V  ảnh 4
 

Cũng trong khuôn khổ tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Công đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 bao gồm: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp; Ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Ông Lưu Quang Khem - Chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Ông Lê Hữu Đức - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp.

Hội nghị đã bầu ra danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang./.

Đọc thêm

Tiến tới quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên môi trường số

Hình minh họa.
(PLVN) - Việc đấu giá tài sản trực tuyến, tạo cơ sở cho việc tiến tới quản lý nhà nước về đấu giá tài sản (ĐGTS) trên môi trường số được đánh giá là vừa góp phần đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công khai, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức trong nước cũng như nước ngoài tham gia đấu giá, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ĐGTS, giúp hoạt động này phát triển ổn định, bền vững.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp: Giới thiệu nhân sự Khóa III

Giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn Bộ Tư pháp khoá III.
(PLVN) - Sáng 8/6, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Bộ khoá III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 do bà Khương Thị Khanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp và bà Phan Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh lập Tổ công tác, để chỉ đạo kịp thời từng đơn vị

Chi cục thi hành án dân sự TP Hạ Long phối hợp các lực lượng cưỡng chế thi hành án.
(PLVN) - Tập thể lãnh đạo Cục thi hành án dân sự ( THADS) tỉnh Quảng Ninh đã xác định, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023 là hết sức khó khăn. Do vậy, ngay từ đầu năm, Cục đã quyết liệt triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các giải pháp, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thi hành án dân sự Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Ngành THADS Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(PLVN) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị của Ngành thi hành án dân sự (THADS), những năm qua Cục THADS tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần phòng ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong ngành THADS.

Chính sách tự chủ đại học cần đi đúng hướng

Ngoài một số trường có mức học phí thấp như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thì hiện nay học phí ĐH đang tăng rất cao - Nguồn Internet
(PLVN) -Sau 5 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, một số cơ sở giáo dục đại học trong cả nước bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định trong thực hiện quyền tự chủ, được xã hội công nhận, góp phần đưa giáo dục đại học Việt Nam hội nhập vào giáo dục đại học trên thế giới.

Hà Nội: Nhiều hình thức phổ biến pháp luật mới, hiệu quả

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Sở Tư pháp Hà Nội.
(PLVN) -Sáng 7/6, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (PBGDPL) đã tổ chức Toạ đàm làm việc tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để trao đổi, nắm bắt thông tin về việc triển khai công tác PBGDPL và tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023.

Hà Giang: Tập trung khắc phục tình trạng án tồn đọng

Chi cục THADS huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức tiêu hủy tang vật (ảnh minh họa).
(PLVN) - Từ nay đến cuối năm, Cục THADS Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, thụ lý mới, không để tình trạng án tồn đọng xảy ra.

Đổi mới hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên.
(PLVN) -Trong thời gian qua,  việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh

Nhiều chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập cảnh
(PLVN) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung đáng chú ý như nâng thời hạn cấp visa điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, bổ sung thông tin về nơi sinh trong hộ chiếu…

Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả PBGDPL bám sát thực tiễn

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 2/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)” với sự chủ trì của TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL và ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh truyền thông chính sách

Toàn cảnh buổi làm việc.
(PLVN) -Sáng 1/6, Đoàn công tác của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (PBGDPL) đã làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 và Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tài sản đặc thù cần có trình tự, thủ tục đấu giá riêng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi (phải) chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất được nêu lên tại phiên họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đấu giá tài sản diễn ra sáng 1/6 với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Khánh Hòa có Tân Phó Giám đốc Sở Tư pháp
(PLVN) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, kể từ ngày 1/6/2023, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 5 năm.