Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII

Đại hội Sở Tư pháp Đắk Lắk bầu ra BCH Đảng bộ mới
(PLVN) -Ngày 28/5, trong không khí sôi nổi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.