Từ khóa: #Quyết định

Quyết định mới của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky.
(PLVN) - Tổng thống Volodymyr Zelensky mới ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đặc biệt cá nhân và các biện pháp hạn chế khác đối với 60 cá nhân và 93 pháp nhân có liên quan đến Nga.

Quyết định mới của Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thống Ukraine Zelensky.
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/11 đã ký ban hành quyết định được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) thông qua trước đó về việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với các cá nhân và các biện pháp trừng phạt khác.

Quyết định mới của Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thống Ukraine Zelensky.
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thi hành quyết định ngày 30/8/3023 của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, trong đó có việc xem xét lại mọi quyết định của các quân ủy kể từ ngày 24/2/2022 cho đến nay.

Hải Phòng: Ngừng thực hiện quyết định tính giá thuê nhà ở tại chung cư mới sau cải tạo, xây dựng lại

Chung cư HH3 – HH4Đổng Quốc Bình đang chờ UBND TP ban hành giá thuê nhà ở mới cho người dân.
(PLVN) - Tháng 8/2023, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có quyết định về việc ngừng hiệu lực quyết định tính giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại để đợi quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định bảng giá mới có hiệu lực thi hành .