Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp

(PLVN) - 5 năm liên tục được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương, 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh. Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ, toàn diện các phong trào thi đua của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó có tập thể Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó có tập thể Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Nói về công tác thi đua khen thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong hơn 30 năm qua, nhất là giai đoạn 2015 - 2020, Sở Tư pháp Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các văn bản quy định, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng về mục đích, ý nghĩa tác dụng của việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 1
Sở Tư pháp đạt giải nhất tại Hội thi Văn hóa công sở năm 2019 do Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình tổ chức

Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Ngành, mục tiêu, yêu cầu, nội dung các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, Sở đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác thi đua khen thưởng; tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua, các biện pháp, giải pháp thực hiện, làm cơ sở cho các phòng chuyên môn, đơn vị trong ngành xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, với các chỉ tiêu cụ thể, gắn với các nội dung phù hợp, với từng thời gian và triển khai đến từng công chức, viên chức, người lao động, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng và đều khắp.

Các phong trào thi đua được Sở triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát nội dung các chương trình trọng tâm của Ngành, của tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”  đã tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Phong trào đã tác động tích cực đến kết quả và chất lượng trên từng mặt công tác của ngành với những kết quả nổi bật trong thực hiện 34 nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tư pháp.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 2
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Trần Chí Tiến tặng quà lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) tại Hội đàm thường niên năm 2019 giữa Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo biên giới 2 tỉnh. 

Kết quả đó đã được minh chứng thông qua kết quả xếp loại của Bộ, tỉnh với 5 năm liên tục xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương; 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh, đặc biệt năm 2017, Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyên môn được Sở gắn với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với việc tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập và phát triển.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 3
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Sở Tư pháp.

Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai với hai nội dung trọng tâm là “học tập” và “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; trong cải cách hành chính; quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân với phương châm “Lấy công việc phụng sự Nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phấn đấu”; đặc biệt là trong sự say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ với nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Quảng Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, cụ thể là chỉ đạo xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hồng Thủy - năm 2018; xã Hòa Trạch - năm 2019; xã Đức Hóa - năm 2020), Sở đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã nắm bắt tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã để kịp thời phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có giải pháp hỗ trợ, giúp các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã... Đến nay, xã Hồng Thủy và xã Hòa Trạch đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 4
Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Ngành Tư pháp Quảng Bình giúp xã Phúc Trạch giảm nghèo” được Sở triển khai thực hiện với việc tổ chức các hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách của xã Phúc Trạch; tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và cấp phát tài liệu pháp luật; hưởng ứng tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được Sở chú trọng thực hiện với việc tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua do Bộ, ngành, địa phương phát động, các hội thi, cuộc thi, các sáng kiến, giải pháp để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 5

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình Trần Chí Tiến tặng quà cho cho gia đình nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - là xã nghèo mà Sở được phân công giúp đỡ.

Theo đó, giai đoạn 2015-2020 đã ghi dấu sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành; tiêu biểu có thể kể đến là 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 19 lượt tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc; 442 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc… 

Có thể nói, những kết quả công tác thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 đã tạo động lực mới, khí thế thi đua mới, động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt các danh hiệu và hình thức khen thưởng cao hơn, xây dựng ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Để thực hiện được mục tiêu này, trong giai đoạn mới toàn ngành Tư pháp tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Bình: Động lực mới từ hiệu quả của các phong trào thi đua ngành Tư pháp ảnh 6
 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2018.

Trong đó, đặc biệt chú trong đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng với việc tăng cường phối hợp chặt với các tổ chức Đảng, đoàn thể ở đơn vị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai các phong trào thi đua; phát triển, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; cải tiến công tác quản lý, đánh giá công chức, viên chức, người lao động; gắn kết quả thi đua, hình thức khen thưởng với việc nâng lương, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác, gắn phong trào thi đua với việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành, địa phương trong năm 2020 và các năm tiếp theo....

Với những giải pháp cụ thể và quyết tâm cùng sự sáng tạo và đổi mới, các phong thi đua của ngành Tư pháp trong thời gian tới sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khí thế, nhiệt huyết mới cho mỗi công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng khẳng định vị thế ngành Tư pháp trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Trần Chí Tiến (Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)
Cùng chuyên mục
Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

(PLVN) - Chiều 1/7, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Nguyễn Duy Thắng đã chủ trì cuộc họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và tình hình xử lý kết quả rà soát VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đọc thêm

Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Anh ký Ý định thư hợp tác

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh Dominic Raab đã tiến hành ký Ý định thư về ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len
(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (Vương quốc Anh), vào ngày 30/6/2022, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh Dominic Raab đã tiến hành ký Ý định thư về ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len (Ý định thư hợp tác).

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
(PLVN) -  Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự và chủ trì hội nghị có bà Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và trên 250 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp

Sở Tư pháp Sơn La tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp trên địa bàn.
(PLVN) - Trong 4 ngày (từ ngày 27 - 30/6), Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, xử lý vi phạm hành chính và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, cho hơn 200 công chức phòng tư pháp các huyện, thành phố và công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp
(PLVN) - Về nhận công tác trong ngành Tư pháp tại phường Cửa Bắc (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) từ năm 1998, đến nay đã 24 năm, cũng là chừng ấy thời gian chị Vũ Hồng Anh miệt mài, gắn bó và hết mình với công việc mang nhiều trọng trách này,

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản
(PLVN) -  Việc trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo thể hiện sự ghi nhận của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với những đóng góp tích cực của GS. Masanori Aikyo trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với các trường đại học của Nhật Bản nói riêng.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022
(PLVN) -  Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đấu giá biển số xe ô tô: Mức khởi điểm từ 20 triệu đồng/biển số

Biển số xe đẹp hay không còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước thực tế xã hội rất nhiều người có nhu cầu sở hữu “biển số đẹp” nhưng còn vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp luật, Chính phủ đang xây dựng để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.