Từ khóa: #quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc.