Khởi công Khu trưng bày và tuyên truyền tác hại về ma túy

Khởi công Khu trưng bày và tuyên truyền tác hại về ma túy
(PLO) - Khu trưng bày và tuyên truyền tác hại về ma túy được xây dựng trên diện tích 1,5ha. Đây là nơi lưu giữ các hiện vật mô phỏng lại tội ác sản xuất và buôn bán ma túy như: thuốc phiện, heroin… trưng bày một số hình ảnh về các loại ma túy hiện nay và những kỷ vật, những tấm gương hy sinh trong cuộc chiến chống ma túy trong suốt thời gian qua…