Già néo... mất chồng

Già néo... mất chồng
(PLO) - Chị quyết làm "đại cách mạng" với anh. Thay vì đầu tắt mặt tối trong xó bếp, chị chuyển qua ăn chơi suốt ngày không thèm động tay chân việc gì. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa tầm kiểm soát của chị.