Phán quyết tạo tiền lệ

Dịch bệnh ảnh hưởng khiến nhiều hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
(PLVN) - Vụ việc rất đơn giản và không hề có tình tiết ly kỳ nào nhưng phán quyết của tòa án lại có hiệu ứng rất bao trùm và phạm vi hiệu lực rất rộng rãi. Trong thực chất, tòa án dùng việc ngăn chặn hình thành tiền lệ để tạo tiền lệ.