Phân loại cấp độ phòng thủ dân sự: Rà soát, bổ sung tiêu chí để đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn

Hình ảnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hình ảnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(PLVN) -  Về quy định về cấp độ phòng thủ dân sự tại dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, trình tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề nghị rà soát lại để bổ sung thêm những dấu hiệu, tiêu chí đánh giá cấp độ phòng thủ dân sự đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn.

Đề xuất quy định 3 cấp độ phòng thủ dân sự

Trình bày báo cáo về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, về đánh giá mức độ rủi ro thảm họa, sự cố và cấp độ PTDS, có ý kiến đề nghị quy định rõ thủ tục, nội dung đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết; nghiên cứu, kế thừa cách phân loại, đánh giá mức độ ảnh hưởng rủi ro cho thống nhất với các luật chuyên ngành.

Nhiều ý kiến đề nghị xác định cấp độ PTDS cần căn cứ vào tính chất, quy mô, mức độ nghiêm trọng xảy ra để có các biện pháp ứng phó, khắc phục tương ứng. Có ý kiến đề nghị cần quy định tiêu chí có tính định lượng để đánh giá chính xác mức độ rủi ro, tách riêng cấp độ sự cố và cấp độ thảm họa...

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết, do đặc điểm, tính chất các loại sự cố nên cách thức, tiêu chí phân loại, đánh giá mức độ rủi ro do các loại sự cố cũng khác nhau, một số sự cố được quy định cụ thể cách thức, tiêu chí phân loại, đánh giá mức độ rủi ro nhưng nhiều sự cố không được quy định về đánh giá mức độ rủi ro mà chỉ xác định các tiêu chí để phân loại cấp độ sự cố. Với đặc thù đó, việc phân cấp độ sự cố cho các loại rủi ro cũng khác nhau.

Với đặc điểm trên, không thể có cách thức, tiêu chí đánh giá chung về mức độ rủi ro cho tất cả các loại thảm họa, sự cố trong PTDS. Việc đánh giá thảm họa theo tiêu chí nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là khó khả thi và không có căn cứ định lượng. Từ các lý do trên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị UBTVQH cho bỏ quy định về đánh giá mức độ rủi ro tại khoản 1 Điều 6 của Dự thảo Luật Chính phủ trình.

Đối với quy định về cấp độ PTDS, tiếp thu ý kiến các đại biểu QH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị UBTVQH cho chuyển nội dung Điều 21 về Điều 6 dự thảo Luật Chính phủ trình và sửa lại thành Điều 5 mới là “Cấp độ PTDS”. Theo đó, hoạt động PTDS được chia thành 3 cấp độ để ứng phó với các sự cố, thảm họa.

Việc xác định cấp độ PTDS sẽ căn cứ vào các tiêu chí, bao gồm phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra của sự cố, thảm hoạ; đặc điểm vị trí địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa bàn chịu ảnh hưởng của sự cố, thảm họa; diễn biến, mức độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra và khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của chính quyền địa phương và lực lượng PTDS. “Với cách thức xác định này, việc phân định cấp độ PTDS đã bảo đảm cả về tính chất, mức độ và địa bàn, địa giới hành chính, tạo căn cứ chặt chẽ cho các cấp chính quyền “kích hoạt” và áp dụng các biện pháp PTDS phù hợp”, ông Lê Tấn Tới khẳng định.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thống nhất với Cơ quan soạn thảo đề nghị không quy định “PTDS cấp độ 4” được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trong tình trạng khẩn cấp mà xác định cụ thể các biện pháp PTDS trong tình trạng khẩn cấp tại Điều 25 dự thảo Luật trình UBTVQH. “Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng quy định về cấp độ PTDS là nội dung rất quan trọng, là cơ sở để phân định hoạt động PTDS với các hoạt động thường xuyên trong ứng phó với các sự cố thông thường theo quy định của pháp luật. Việc xác định cấp độ sẽ làm căn cứ để áp dụng triển khai đồng bộ, thống nhất các biện pháp PTDS cụ thể”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhấn mạnh.

Rà soát để quy định đảm bảo tính đồng bộ

Cho ý kiến về nội dung này, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Nguyễn Thị Thanh tán thành với việc xác định các cấp độ PTDS để ứng phó với các sự cố, thảm họa. “Khu vực phòng thủ của các địa phương đều có cấp độ và hàng năm đều có diễn tập theo cấp độ đó”, Trưởng Ban Công tác đại biểu dẫn chứng và bày tỏ đồng tình với ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - An ninh trong xác định cấp độ PTDS. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, quy định như vậy là rõ ràng, khoa học và liên thông, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, dễ hiểu.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị, việc phân loại cấp độ PTDS phải tương xứng với phân cấp độ của các luật như: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Lâm nghiệp… Đánh giá việc phân loại như dự thảo Luật đã rõ hơn, thuyết phục hơn nhưng Phó Chủ tịch QH cũng đề nghị rà soát để quy định đảm bảo tính đồng bộ. “Giả sử dịch bệnh xảy ra ở 2 xã, liên quan đến đến 2 huyện tại 2 tỉnh giáp nhau thì phân loại là 2 cấp độ 1 hay 1 cấp độ 3? Cách xử lý thế nào?”, Phó Chủ tịch QH đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng quy định như dự thảo Luật là tương đối rõ, gọn và dễ theo dõi. Dẫn quy định của dự thảo Luật đề ra 4 tiêu chí để xác định cấp độ PTDS bao gồm phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra của sự cố thảm họa; đặc điểm vị trí địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa bàn chịu ảnh hưởng; diễn biến, mức độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố thảm họa gây ra và thứ 4 là khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật kiến nghị, quy định các cấp độ PTDS phải gắn với đầy đủ 4 tiêu chí trên. Do đó, cần rà soát và bổ sung thêm những dấu hiệu, những tiêu chí để đánh giá cấp độ PTDS đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn để vận dụng trong thực tiễn.

Cấp độ PTDS được quy định như sau:

a) PTDS cấp độ 1 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp huyện, khi việc ứng phó, khắc phục vượt quá khả năng của lực lượng chuyên trách và chính quyền cấp xã, cần phải có sự tham gia của các lực lượng và người dân dưới sự điều hành của chính quyền cấp huyện;

b) PTDS cấp độ 2 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền cấp huyện;

c) PTDS cấp độ 3 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có khả năng lan rộng,vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền cấp tỉnh. (Trích dự thảo Luật PTDS)

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, quan hệ giữa hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật là mối quan hệ tương tác hai chiều. (Ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) - Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là nền tảng không thể thiếu để xây dựng và duy trì một Nhà nước pháp quyền, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và công bằng. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bảo đảm hậu cần đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Kiểm tra công tác bảo đảm quân trang. (Ảnh: Thanh Hải)
(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị toàn quân chủ động làm tốt công tác bảo đảm các mặt hậu cần cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2024.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức trao giải hai cuộc thi về Biên phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức trao giải hai cuộc thi về Biên phòng
(PLVN) - Chiều 23/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 và tổng kết trao giải Cuộc thi viết: “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội biên phòng và luật biên phòng Việt Nam” và Cuộc thi ảnh nghệ thuật Chủ đề “Bộ đội biên phòng Kiên Giang với chủ quyền biên giới, biển đảo” năm 2023.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng Đảng: Còn rất nhiều việc cần làm để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hai cuốn sách của Tổng Bí thư được xuất bản trong tháng 2/2024 .(Ảnh: thanhnien.vn)
(PLVN) - Qua cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, nhiều chuyên gia cho rằng còn rất nhiều việc cần làm để thiết thực triển khai các chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư đối với các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân
(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trong năm 2024.

Đề xuất bổ sung 3 chức danh lãnh đạo vào diện đối tượng cảnh vệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp chiều 22/2 bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), sáng 22/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở y tế nhi khoa hàng đầu cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Bộ Y tế tham gia Đoàn.

Gia tăng giá trị của tài liệu lưu trữ

Hình ảnh tại phiên họp.
(PLVN) - Sáng 22/2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Các ý kiến đề nghị cần có quy định đảm bảo kịp thời chia sẻ kết nối thông tin, dữ liệu về cho cơ quản lý nhà nước, làm gia tăng giá trị tài liệu lưu trữ cũng như tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống lưu trữ quốc gia.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chung sức xây dựng đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: mod.gov.vn).
(PLVN) - Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người, từ đó đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Chỉ rõ chồng chéo, bất cập trong các chính sách dân tộc, đề xuất giải pháp khắc phục

Hình ảnh tại cuộc họp.
(PLVN) - Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp về Đề án Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013.