Từ khóa: #Nguyễn Trương Quý

Có một Hà Nội không bao giờ… cũ

Ô Quan Chưởng ở Hà Nội.
(PLVN) -  “Triệu dấu chân qua những cửa ô” là tên tập du khảo mới ra mắt của nhà văn Nguyễn Trương Quý. Gần 20 năm qua, anh là một cây viết miệt mài về Hà Nội, kể những câu chuyện văn hóa, những đời người, hồn phố thân quen, dung dị và hoài nhớ…