Từ khóa: #nguyên thủy

Khám phá phép thuật Trung Hoa cổ - Kỳ 6: Huyền bí Đạo Sa man

Đạo Sa man mang đậm màu sắc phù thủy.
(PLVN) - Đạo Sa man Thời cổ đại ở Trung Quốc là một tín ngưỡng tôn giáo dân gian xuất phát từ tín ngưỡng nguyên thủy phát triển phong phú dần lên và có một thời kì hưng thịnh. Giống như các tôn giáo nguyên thủy khác, đạo Sa man đượm màu sắc phù thủy.