Từ khóa: #Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Vấn nạn nạo phá thai từ lối sống buông thả

Vấn nạn nạo phá thai ngày càng gia tăng tại Việt Nam
(PLVN) - Hiện nay có một thực trạng là một số bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống “buông thả”. Cuộc sống sinh viên xa gia đình, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ thoáng trong tình yêu và tình dục. Cùng với đó, do thiếu kỹ năng sống, giáo dục giới tính bừa bãi đã gây hậu quả nghiêm trọng.