Công đoàn Quốc phòng chăm lo quyền lợi người lao động

Công nhân Nhà máy Z115 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm việc trong nhà xưởng thoáng mát.
(PLO) - Những năm qua, tổ chức công đoàn trong Quân đội luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện hợp pháp cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đảm bảo cho họ phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Quân đội.