Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP. Huế

Ông Hoàng Hải Minh (bên trái) giữ chức danh Chủ tịch UBND TP. Huế, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh Thanh Hương)
(PLVN) - HĐND TP. Huế khóa XII vừa tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016- 2021 thông qua các nội dung miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch, chủ tịch và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP. Huế.