Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách ở Bình Dương: Tăng đột phá nhờ Chỉ thị “bốn mươi”

(PLVN) - Kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội (CSXH) ở Bình Dương đã có sự tăng trưởng đột phá, trong đó phải kể đến nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH là hơn 1,33 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,26 ngàn tỷ đồng so với thời điểm chưa có Chỉ thị 40.
5 năm qua, hơn 119 ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác ở Bình Dương đã được vay vốn chính sách để sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững 5 năm qua, hơn 119 ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác ở Bình Dương đã được vay vốn chính sách để sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững

Tăng cường trách nhiệm của cả các cấp ủy đảng, chính quyền 

Là tỉnh có tiêu chuẩn hộ nghèo cao hơn so với tiêu chuẩn chung của cả nước, đến nay, toàn tỉnh Bình Dương còn 4.546 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,56%) và 2.924 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,01%) theo tiêu chí đa chiều của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị 40), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đề ra nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có kết quả gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Chỉ thị 40 đã làm cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH. Chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội bằng những việc làm thiết thực như: Bổ sung nguồn ngân sách địa phương, phân công Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; quan tâm bố trí địa điểm cho hoạt động giao dịch tại xã cho NHCSXH…

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng CSXH, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại những địa bàn còn chưa tốt; nhất là việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó, tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng CSXH. 

Hiện nay, NHCSXH trên địa bàn thực hiện giao dịch tại 88 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội quản lý 1.603 Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại khu phố, ấp, đã góp phần công khai được các chính sách tín dụng của Nhà nước. 

Hiệu quả của tín dụng CSXH thời gian qua trên địa bàn Bình Dương đã khẳng định Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là một quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, là kim chỉ nam quan trọng trong việc thực hiện tín dụng CSXH, làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng CSXH.

Khẳng định vai trò an sinh xã hội của tín dụng chính sách

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, đồng vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có bước đột phá mới, phát huy hiệu quả và khẳng định vai trò an sinh xã hội của tín dụng chính sách.

Nếu như vào thời điểm năm 2014 (trước khi có Chỉ thị 40/CT-TW), tổng dư nợ đạt 1,05 tỷ đồng (dư nợ bình quân 13 triệu đồng/hộ), vốn ủy thác địa phương chỉ đạt gần 64 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,35%, với 10 chương trình cho vay, thì thực hiện Chỉ thị 40, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH tại địa phương về cơ sở vật chất và cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Theo đó, đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH là hơn 1,33 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,266 ngàn tỷ đồng. 

Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ vốn chính sách của tỉnh Bình Dương đạt hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,36 ngàn tỷ đồng (tăng 1,3 lần) so với năm 2014, với 68.885 khách hàng đang vay. Vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn. 

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm từ 0,35% (cuối năm 2014) xuống còn 0,18% (tháng 6/2019). 

Từ hoạt động tín dụng CSXH, 5 năm qua vốn chính sách đã trở thành “bà đỡ” cho hơn 119 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng số tiền cho vay là gần 3,3 ngàn tỷ đồng, góp phần giúp cho hơn 10 ngàn lượt hộ vượt ngưỡng nghèo vươn lên thoát nghèo, hơn 5 ngàn học sinh, sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, hơn 39 ngàn lao động được duy trì, tạo việc làm mới, xây mới và sửa chữa hơn 94 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh, giải ngân cho 103 hộ vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, vốn chính sách cũng đến được 32 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho DN phát triển để đảm bảo việc làm cho nhiều lao động. Vốn tín dụng chính sách góp phần giúp cho 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.  

Hoàng Quý
Cùng chuyên mục
Đề xuất giảm thu ngân sách 20 tỷ đồng để cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch

Đề xuất giảm thu ngân sách 20 tỷ đồng để cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thưừng vụ Quốc hội (UBTVQH) về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch COVID-19, theo đó, dự tính các giải pháp được đề xuất có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Đọc thêm

Người nộp thuế có thể sử dụng ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động

 Etax mobile sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận với các TTHC thuế.
(PLVN) - Dự kiến trong tháng 8/2021, Tổng cục Thuế sẽ đưa phiên bản Etax-mobile đầu tiên vào hoạt động. Với 60 triệu cá nhân có mã số thuế hiện nay, Tổng cục Thuế tin tưởng việc sử dụng Etax mobile sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính (TTHC) thuế và giao tiếp với cơ quan thuế...

Tiền Giang dừng hoạt động khu công nghiệp, doanh nghiệp đề nghị "làm tốt phải cho duy trì"

ảnh minh họa
(PLVN) - “DN nào làm sai thì xử lý DN đó, nhẹ thì khiển trách sửa sai, khắc phục, nặng thì đóng cửa. Thiết nghĩ, làm tốt phải cho duy trì mới đúng đạo lý, sau này DN mới có niềm tin vào chỉ đạo của nhà nước…”, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang - DN đang thực hiện “3 tại chỗ” - đề nghị trong đơn kêu cứu khẩn cấp lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Hà Nội đã chấp nhận hơn 21.000 đề nghị gia hạn đối với 7.230 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Hà Nội đã chấp nhận hơn 21.000 đề nghị gia hạn đối với 7.230 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất
(PLVN) - Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP Hà Nội, tính đến thời điểm ngày 28/7/2021, Cục Thuế TP Hà Nội đã tiếp nhận và chấp nhận hơn 21.000 giấy đề nghị gia hạn của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn với số thuế GTGT được gia hạn là hơn 6.370 tỷ đồng, số tiền thuê đất được gia hạn là gần 900 tỷ đồng.

HDBank ứng phó dịch COVID-19 – Ngân hàng “3 tại chỗ”

HDBank ứng phó dịch COVID-19 – Ngân hàng “3 tại chỗ”
(PLVN) - Ngân hàng là ngành có nhiều CBNV, nhiều chi nhánh, khách hàng đến giao dịch thường xuyên nên tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. HDBank đã áp dụng nhiều phương án, trong đó có giải pháp "3 tại chỗ" nhằm ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Bộ Nông nghiệp đề nghị bổ sung chợ đầu mối vào diện các sơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu

Chợ Bình Điền - 1 trong 3 chợ đầu mối lớn của TP Hồ Chí Minh - đóng cửa làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh phía Nam về TP Hồ Chí Minh và ngược lại.
(PLVN) - Trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác Kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19, trong đó đề xuất bổ sung các chợ đầu mối tại các địa phương vào diện các sơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.