Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách ở Bình Dương: Tăng đột phá nhờ Chỉ thị “bốn mươi”

5 năm qua, hơn 119 ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác ở Bình Dương đã được vay vốn chính sách để sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững
5 năm qua, hơn 119 ngàn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác ở Bình Dương đã được vay vốn chính sách để sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững
(PLVN) - Kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội (CSXH) ở Bình Dương đã có sự tăng trưởng đột phá, trong đó phải kể đến nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH là hơn 1,33 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,26 ngàn tỷ đồng so với thời điểm chưa có Chỉ thị 40.

Tăng cường trách nhiệm của cả các cấp ủy đảng, chính quyền 

Là tỉnh có tiêu chuẩn hộ nghèo cao hơn so với tiêu chuẩn chung của cả nước, đến nay, toàn tỉnh Bình Dương còn 4.546 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,56%) và 2.924 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,01%) theo tiêu chí đa chiều của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH (Chỉ thị 40), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đề ra nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có kết quả gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Chỉ thị 40 đã làm cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH. Chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội bằng những việc làm thiết thực như: Bổ sung nguồn ngân sách địa phương, phân công Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; quan tâm bố trí địa điểm cho hoạt động giao dịch tại xã cho NHCSXH…

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng CSXH, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại những địa bàn còn chưa tốt; nhất là việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó, tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng CSXH. 

Hiện nay, NHCSXH trên địa bàn thực hiện giao dịch tại 88 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội quản lý 1.603 Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại khu phố, ấp, đã góp phần công khai được các chính sách tín dụng của Nhà nước. 

Hiệu quả của tín dụng CSXH thời gian qua trên địa bàn Bình Dương đã khẳng định Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư là một quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, là kim chỉ nam quan trọng trong việc thực hiện tín dụng CSXH, làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng CSXH.

Khẳng định vai trò an sinh xã hội của tín dụng chính sách

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, đồng vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có bước đột phá mới, phát huy hiệu quả và khẳng định vai trò an sinh xã hội của tín dụng chính sách.

Nếu như vào thời điểm năm 2014 (trước khi có Chỉ thị 40/CT-TW), tổng dư nợ đạt 1,05 tỷ đồng (dư nợ bình quân 13 triệu đồng/hộ), vốn ủy thác địa phương chỉ đạt gần 64 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,35%, với 10 chương trình cho vay, thì thực hiện Chỉ thị 40, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH tại địa phương về cơ sở vật chất và cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Theo đó, đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH là hơn 1,33 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,266 ngàn tỷ đồng. 

Đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ vốn chính sách của tỉnh Bình Dương đạt hơn 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,36 ngàn tỷ đồng (tăng 1,3 lần) so với năm 2014, với 68.885 khách hàng đang vay. Vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn. 

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm từ 0,35% (cuối năm 2014) xuống còn 0,18% (tháng 6/2019). 

Từ hoạt động tín dụng CSXH, 5 năm qua vốn chính sách đã trở thành “bà đỡ” cho hơn 119 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng số tiền cho vay là gần 3,3 ngàn tỷ đồng, góp phần giúp cho hơn 10 ngàn lượt hộ vượt ngưỡng nghèo vươn lên thoát nghèo, hơn 5 ngàn học sinh, sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, hơn 39 ngàn lao động được duy trì, tạo việc làm mới, xây mới và sửa chữa hơn 94 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh, giải ngân cho 103 hộ vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, vốn chính sách cũng đến được 32 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho DN phát triển để đảm bảo việc làm cho nhiều lao động. Vốn tín dụng chính sách góp phần giúp cho 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.  

Đọc thêm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nhanh chóng tổng rà soát các văn bản pháp lý về chứng khoán

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nhanh chóng tổng rà soát các văn bản pháp lý về chứng khoán

(PLVN) -“Nhiệm vụ công tác của ngành Chứng khoán trong thời gian tới rất lớn, tuy vậy, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành ngay được, nên cần phân loại nhiệm vụ nào cần hoàn thiện trước, nhiệm vụ nào sau. Quan trọng là phải trên tinh thần cầu thị, bắt tay nhanh vào việc và đặt nỗ lực cao nhất để hoàn thành...", Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hôm 30/6.

Tin vào triển vọng của thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Đi cùng với hướng phục hồi của điểm số, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đón nhận sự trở lại của khối nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện niềm tin trở lại vào triển vọng của thị trường.

Đoàn cán bộ cấp cao SKBBL làm việc tại NHCSXH

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tiếp ông ARJUN PRASAD POKHAREL - Thứ trưởng Bộ Công Thương và Vật tư Nepal.
(PLVN) - Trong khuôn khổ quan hệ thành viên Hiệp hội tín dụng Nông nghiệp nông thôn Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA), diễn ra mới đây tại Hà Nội, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã có buổi tiếp xã giao chào mừng Đoàn cán bộ cấp cao của Tổ chức tài chính vi mô phát triển nông dân nhỏ Nepal (SKBBL), do ông ARJUN PRASAD POKHAREL - Thứ trưởng Bộ Công Thương và Vật tư làm Trưởng đoàn.

Ngân hàng nói gì khi tỷ giá USD/VND tăng 2% so với cuối năm 2021?

Ngân hàng nói gì khi tỷ giá USD/VND tăng 2% so với cuối năm 2021?
(PLVN) -Theo đại diện Ngân hàng nhà nước (NHNN), mức tăng này là phù hợp với điều kiện, diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với mục tiêu xuyên suốt của điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) là góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Hôm nay, Tổng cục Thuế livestream hỗ trợ người nộp thuế

Hôm nay, Tổng cục Thuế livestream hỗ trợ người nộp thuế
(PLVN) -Để hỗ trợ cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử được thuận lợi, ngày 15/6/2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình “Hỗ trợ trực tuyến về Hóa đơn điện tử” giới thiệu những điểm cần lưu ý và giải đáp vướng mắc thường gặp của người nộp thuế trong quá trình đăng ký, sử dụng Hóa đơn điện tử.

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho ông Bùi Việt Hùng (phải).
(PLVN) -Ngày 14/6, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố Quyết định 899/QĐ-TCT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý thu - Sổ, thẻ thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế.

Hoa Kỳ đánh giá cao việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, trong đó tiếp tục xem xét các đối tác thương mại chính trên cơ sở ba tiêu chí về thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.

Việt Nam tăng 9 bậc trong khảo sát ngân sách mở toàn cầu

Ảnh minh họa.
(PLVN) -Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019. 

Vì sao VNBA muốn kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu?

Ông Nguyễn Quốc Hùng
(PLVN) - Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề nợ xấu, TS.Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), mong muốn xã hội hiểu rõ và nhìn nhận nợ xấu cơ bản không phải do ngành Ngân hàng gây ra và việc kéo dài Nghị quyết 42/2017/QH14 (NQ 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là rất cần thiết.

Điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo ngành Thuế

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định cho ông Trần Hồng Nghĩa (trái) và ông Đỗ Công Tiến (phải).
(PLVN)-  Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Đề xuất bổ sung lực lượng phòng, chống tiền giả

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
(PLVN) -  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa hoàn tất dự thảo “Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam”, trong đó đưa vào dự thảo về trách nhiệm tham gia của lực lượng quân đội nhân dân nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tiền giả.

HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán

HNX bắt đầu công bố dữ liệu tự doanh chứng khoán
(PLVN) -Thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở này, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

SHB được vinh danh là Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam

Ảnh minh họa
(PLVN) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được Tạp chí uy tín Global Finance vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” năm 2022 - một trong những hạng mục quan trọng nhất của hệ thống giải thưởng “Best Bank” do Global Finance tổ chức thường niên nhằm vinh danh tổ chức tài chính xuất sắc nhất tại mỗi một quốc gia.