Những “Người thợ trẻ giỏi” của Supe Lâm Thao

Chị Nguyễn Thị Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên Xí nghiệp NPK 2, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao
(PLVN) -  Trong số 60 đại biểu đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021, tỉnh Phú Thọ vinh dự có 4 đại biểu đạt giải. Trong đó có 3 gương mặt thuộc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.