Từ khóa: #Nâng cao chất lượng đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe tại Lào Cai

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe tại Lào Cai
(PLVN) - Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX, hiện nay các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo theo hướng ngày càng hoàn thiện, nâng cao.