Nam Định tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng giai đoạn 2016-2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 28/10 tại Nhà văn hoá 3-2, Ban Thường vụ tỉnh uỷ Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020).
Nam Định tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng giai đoạn 2016-2020 ảnh 1

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy trao cờ “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” cho Đảng bộ huyện Hải Hậu; Bằng khen cho 2 Đảng bộ Công an và Quân sự tỉnh./.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm, giai đoạn 2016-2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trình bày tại hội nghị khẳng định: 5 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được tăng cường, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được tập trung đổi mới; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có bước chuyển biến rõ nét (giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.

Nam Định tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng giai đoạn 2016-2020 ảnh 2

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2016-2020 ./.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới tích cực.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã huy động được trên 40.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Ban TVTU quyết định khen thưởng đối với 3 Đảng bộ cấp huyện, 25 tổ chức cơ sở đảng, 11 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 96 đảng viên; các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 131 tổ chức đảng và 314 đảng viên.

Nam Định tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng giai đoạn 2016-2020 ảnh 3

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Ban TVTU cho các chi bộ cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức Đảng của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện một số Nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy còn chậm, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, đảng viên còn chưa đáp ứng được nhiệm vụ. Một số thôn, xóm, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh của tỉnh trong 5 năm qua.

Bí thư tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch; kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.

Đẩy mạnh công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ.

Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, quản lý đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư tỉnh uỷ Nam Định cũng yêu cầu các cấp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đảng bộ tỉnh Nam Định và cấp uỷ các cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung Nghĩa
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đà Nẵng tập trung phát triển điện mặt trời áp mái cho khu công nghiệp

Hội thảo trực tuyến Kháng thể năng lượng 4.0.
(PLVN) - Những năm gần đây, xu hướng sử dụng điện mặt trời được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặc biệt quan tâm và triển khai lắp đặt. Với hệ thống năng lượng mặt trời, doanh nghiệp tự chủ được nguồn năng lượng và phần nào làm giảm áp lực lên hệ thống nguồn điện cũng như hệ thống truyền tải. Đáng chú ý, năng lượng xanh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và cũng là giải pháp về bài toán kinh tế, bảo vệ môi trường.

Du lịch cộng đồng Quảng Ninh, tiềm năng và thách thức!

Vườn hoa thác Lang Cang, huyện Ba Chẽ. Cảnh quan do người dân tôn tạo, tạo điểm nhấn đón khách du lịch. Ảnh: CTV
(PLVN) - Thế mạnh du lịch Quảng Ninh  từ trước tới nay là các sản phẩm du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, MICE… Ngoài ra, các địa phương khu vực vùng núi ở Quảng Ninh cũng có thế mạnh cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa đặc sắc, khác biệt của các dân tộc thiểu số, cũng là nơi có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng tại Quảng Ninh vẫn còn khó khăn và cần thêm nhiều ''trợ lực''.

Vạn An Phát – hành trình thực hiện sứ mệnh kinh doanh vì cộng đồng

Vạn An Phát đã đóng góp 1 tỷ đồng chung tay đẩy lùi Covid-19
(PLVN) -  Năm 2021 là một năm của sự biến động do làn sóng đại dịch Covid – 19 gây ra. Nhưng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát, năm 2021 chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trên hành trình theo đuổi sứ mệnh kinh doanh vì cộng đồng của mình. Bằng những hành động thiết thực, Vạn An Phát đã chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh và không ngừng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Việt Nam như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu.

Hải Phòng có 210 học sinh là F0

Ảnh minh họa
(PLVN) - Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP, Hải Phòng hiện có 210 học sinh thuộc diện F0, trong đó có 9 học sinh mầm non, 47 học sinh tiểu học, 115 học sinh THCS và 39 học sinh THPT. Bắt đầu từ ngày 6/12, khoảng 80.000 học sinh của huyện Thủy Nguyên cũng dừng đến trường để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Nghệ nhân một đời gìn giữ nghệ thuật đan gùi ở Tây Nguyên

Vợ chồng ông Ya Hiêng luôn cùng nhau đan gùi.
(PLVN) - Xấp xỉ tuổi 70, nghệ nhân Ya Hiêng vẫn thoăn thoắt đôi bàn tay, ánh mắt chăm chú đan cài từng thanh nứa, trang trí từng họa tiết để cho “ra lò” những chiếc gùi ưng ý nhất. Đến nay đã gần một đời người nghệ nhân ấy gìn giữ nghệ thuật đan gùi của người Chu Ru giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Điều động 410 quân y tăng cường cho Quân khu 7 và 9

Bác sĩ, học viên, nhân viên quân y tăng cường giúp các địa phương phòng chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y và 3 viện, BV quân đội đã tổ chức lễ xuất quân, điều động 410 cán bộ, bác sĩ, học viên, nhân viên quân y tăng cường giúp các địa phương trên địa bàn Quân khu (QK) 7&9 phòng chống dịch COVID-19.

10 năm nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu

10 năm nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu
(PLVN) - 10 năm qua, nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu, lối mở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội mà còn giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới.

Cần Thơ đứng trước sức ép quả tải F0

Cần Thơ đứng trước sức ép quả tải F0
(PLVN) - Một tuần qua, số ca F0 ở Cần Thơ không ngừng tăng, điều đó đã gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Hiện tại, ngành Y tế địa phương đang đứng trước áp lực quá tải.

Ông Vương Quốc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Lê Thành Cung, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh.
(PLVN) - Ngày 5/12, tại TP Hạ Long, Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm cao, Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định. Ông Vương Quốc Tuấn đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đổ mẻ bê tông cuối cùng hợp long cầu Vân Tiên.
(PLVN) - Ngày 5/12, cầu Vân Tiên - cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này đã được hợp long sau 11 tháng thi công trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nối liền 2 huyện Vân Đồn và huyện Tiên Yên.