Một mùa thi lịch sử!

Một kỳ thi lịch sử và hình đẹp- 10 năm nay, Hiếu trở thành đôi chân của Minh.Hiếu đăng ký thi vào ĐH Y Hà Nội với mong muốn chữa lành chân cho bạn…
(PLVN) - Dịch Covid-19 làm xáo động cuộc sống của tất cả mọi người nhưng đồng thời cũng giúp chúng ta nhìn nhận lại ưu tiên của cuộc sống. Con người sẽ chọn cái thực chất và từ bỏ các thứ mang tính hình thức.