Luật sư lý giải nguyên nhân không thể hủy niêm yết cổ phiếu HAG

Luật sư Hồ Ngọc Diệp phân tích những lý do không thể hủy niêm yết cổ phiếu HAG. Nguồn: NVCC
Luật sư Hồ Ngọc Diệp phân tích những lý do không thể hủy niêm yết cổ phiếu HAG. Nguồn: NVCC
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã gửi những thắc mắc đến các chuyên gia pháp lý trước thông tin cổ phiếu này đang bị xem xét huỷ hay không hủy niêm yết trên sàn HoSE. Để rộng đường dư luận, toà soạn giới thiệu bài phân tích của Luật sư Hồ Ngọc Diệp (Đoàn Luật sư TP HCM) nhằm giúp bạn đọc nắm rõ hơn về vấn đề này.

Luật mới không quy định “hồi tố”

Theo quy định tại khoản 1 điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/7/2016) về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, thì:

“Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật (mà chúng ta quen gọi là hồi tố), là những quy định của văn bản quy phạm pháp luật, cho phép được áp dụng đối với cả những hành vi (hay sự kiện pháp lý) đã xảy ra trước thời điểm luật mới được ban hành.

Ví dụ: Quy định về huỷ niêm yết bắt buộc tại khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 155/2020) đối với các trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ trong 03 năm liên tục” (điểm e khoản 1 điều 120); Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp (điểm h khoản 1 Điều 120) về nguyên tắc, chỉ áp dụng từ ngày 01/1/2021, là ngày nghị định này có hiệu lực.

Trường hợp nhà làm luật muốn áp dụng các quy định trên cho cả những hành vi (hay sự kiện pháp lý) đã xảy ra trước đó, thì văn bản quy phạm pháp luật (bắt buộc) phải có điều khoản quy định hiệu lực trở về trước, với nội dung đại khái như sau:

Quy định về huỷ niêm yết bắt buộc đối với các trường hợp“Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ trong 03 năm liên tục”; “Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp” tại điểm e, điểm h, khoản 1 Điều 120 của Nghị định này, cũng được áp dụng cho những trường hợp xảy ra trước ngày nghị định này được ban hành (hoặc trước ngày nghị định này có hiệu lực)

Thế nhưng, nội dung của Nghị định 155/2020/NĐ-CP không có điều khoản nào quy định hiệu lực trở về trước đối với trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ trong 03 năm liên tục. Còn đối với trường hợp Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm trong 03 năm liên tiếp thì theo quy định tại khoản 12 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, chỉ được áp dụng sau 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Như vậy, đối với trường hợp “Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ trong 03 năm liên tục”, do nội dung của Nghị định 155/2020/NĐ-CP không quy định hiệu lực trở về trước, nên không áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp bị thua lỗ 03 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2019 trở về trước). Vì thời điểm này Nghị định 155/2020/NĐ-CP chưa được ban hành.

Riêng đối với trường hợp: “Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp, do không được quy định trong các Nghị định 58/2012 và 60/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán, mà chỉ mới được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP nên được xem là thuộc trường hợp quy định về “Trách nhiệm pháp lý mới”.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề quy định “Trách nhiệm pháp lý mới”, tại điểm a khoản 2 điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nêu rõ: văn bản quy phạm pháp luật không được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp “Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó, pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý”.

Vì vậy, đối với trường hợp BCTC có ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong 03 năm liên tiếp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã lùi thời hạn áp dụng sau một năm (kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực).

Áp dụng luật mới thế nào?

Như vậy, nếu BCTC của doanh nghiệp có ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong 03 năm liên tiếp, xảy ra tại thời điểm Nghị định có hiệu lực (1/1/2021) thì cũng không áp dụng Nghị định 155/2020/NĐ-CP để huỷ niêm yết bắt buộc, mà thời điểm 03 năm đó phải được tính đến sau ngày 1/1/2022.

Ví dụ: Doanh nghiệp A. có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC trong 03 năm liên tục (từ năm 2018 đến năm 2020). Nhưng do điều luật cho phép áp dụng lùi 01 năm, nên đến năm 2021 nếu BCTC của doanh nghiệp không còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ nữa, thì không áp dụng điểm h, khoản 1 Điều 120 để huỷ niêm yết bắt buộc. Nếu BCTC năm 2021 của doanh nghiệp A. tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, thì quy định trên sẽ được áp dụng để huỷ niêm yết bắt buộc.

Trở lại với trường hợp của HAG, mặc dù vào năm 2020, doanh nghiệp có điều chỉnh hồi tố về kết quả hoạt động kinh doanh (thua lỗ trong 03 năm liên tiếp, từ năm 2017 đến năm 2019). Tuy nhiên, Nghị định 155/2020/NĐ-CP không có quy định hiệu lực trở về trước (hồi tố) đối với trường hợp này nên không có căn cứ để huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120.

Mặt khác, cơ sở để huỷ niêm yết bắt buộc đối với doanh nghiệp thua lỗ trong 03 năm liên tiếp là căn cứ trên kết quả thua lỗ thể hiện trong BCTC kiểm toán hàng năm của doanh nghiệp. Trong khi đó, các BCTC kiểm toán hàng năm của HAG (từ năm 2017 đến năm 2019) đều phản ánh kết quả kinh doanh có lãi, chỉ đến năm 2020 doanh nghiệp mới điều chỉnh thông tin, số liệu với kết quả thua lỗ. Và đây là trường hợp pháp luật chưa dự liệu, chưa có quy định về chế tài xử lý, nên không có căn cứ áp dụng điểm e khoản 1 Điều 120 để huỷ niêm yết bắt buộc đối với HAG.

Riêng đối với vấn đề “Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp” thì BCTC có ý kiến ngoại trừ của HAG chỉ tồn tại trong 03 năm (từ năm 2017 đến năm 2019). Kể từ năm 2020 đến nay, BCTC của doanh nghiệp không còn tồn tại ý kiến ngoại trừ.

Vì vậy, cũng không có cơ sở để huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HAG theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu trong trường hợp các cơ quan chức năng hủy niêm yết cổ phiếu HAG thì chắc chắn sẽ đối mặt với vấn đề kiện tụng hết sức phức tạp từ các cổ đông…

Luật sư Hồ Ngọc Diệp (Đoàn Luật sư TP HCM)

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú cho người dân. (Ảnh minh họa - Nguồn: VGP)

Thủ tục đăng ký thường trú khi chưa được cấp sổ đỏ

(PLVN) - Bạn Tiến Minh (Hà Nội) hỏi: Tôi có ngôi nhà cấp 4 xây tạm, hiện nay khi tôi ra chính quyền cấp xã để làm thủ tục đăng ký thường trú thì bị từ chối với lý do tôi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là đất nhà tôi đang sử dụng lại không đủ diện tích tối thiểu để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy trong trường hợp này của tôi phải xử lý như thế nào để có thể đăng ký được nơi thường trú?

Đọc thêm

Phạt Cty Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai hơn 2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai bị phạt 2,1 tỷ đồng vì vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ảnh: TH
(PLVN) - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 2,1 tỷ với Cty CP Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai (địa chỉ trụ sở chính Tòa nhà Palace, Khu đô thị The Manor, số 1, đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị) vì 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cty Elmaco bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường: Công an tỉnh Ninh Bình thông tin kết quả xác minh

Văn bản 164/CSKT của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Trung Thứ)
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Văn bản 164/CSKT của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình do Thượng tá Trần Anh Cường ký, liên quan nội dung tố giác của công dân với Cty CP Tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình (địa chỉ tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan) trong quá trình hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Quy định mới về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, "Thầy thuốc ưu tú" phải có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế.
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Cục THADS Nam Định chỉ đạo xác minh đề nghị của công dân

Cục THADS Nam Định chỉ đạo xác minh đề nghị của công dân
(PLVN) - Cục Thi hành án dân sự (THADS) Nam Định yêu cầu Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc phối hợp cơ quan liên quan để xác minh, làm rõ các đề nghị của ông Nguyễn Đình Thản và bà Nguyễn Thị Sinh trước khi tiến hành các biện pháp cưỡng chế THA theo quy định pháp luật.

11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần áp dụng cho chiến sỹ tân binh

Ảnh minh họa (Ảnh: Baoquangninh.vn).
(PLVN) -  Nhằm duy trì các hoạt động trong ngày, trong tuần của quân nhân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa ra 11 chế độ trong ngày. Với tính liên tục của các chế độ này, quân nhân không chỉ được học tập, huấn luyện, rèn luyện, vui chơi một cách khoa học mà còn bảo đảm cho toàn đơn vị hoạt động thống nhất, chính quy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kỷ luật của mỗi đơn vị.

Những điều cần biết khi mua đất tái định cư­

Ảnh minh họa. (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn)
(PLVN) - Bạn Hoàng Việt (Hà Nội) hỏi: Hiện nay nhiều người dân do thấy giá đất tại các khu tái định cư (TĐC) có giá thành phù hợp nên có ý định mua để đầu tư. Tuy nhiên, đất tại các khu TĐC thường chưa có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Vậy khi mua đất TĐC chưa có sổ đỏ có rủi ro không? Nếu người dân vẫn muốn mua thì có cách nào để giảm bớt rủi ro?

Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Hạn chế việc lạm dụng, thao túng từ cổ đông lớn

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn.
(PLVN) - Tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đã thông tin về một số điểm mới đáng chú ý của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 2024. Theo đó, Luật bổ sung các quy định để bảo đảm quyền của cổ đông thiểu số; luật hóa và bổ sung tại Luật một số quy định về vốn và sử dụng vốn của TCTD, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí...