Lắng nghe người dân để xây dựng luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng - Hải Phòng.
(PLO) - Dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để xây dựng chính sách, pháp luật và cũng để kiểm tra xem các chính sách, pháp luật đó đúng hay sai. Bởi tiếng nói của Nhân dân là một trong những căn cứ để chỉnh sửa các quy định tại văn bản luật còn chưa phù hợp, nhằm phục vụ Nhân dân một cách tốt hơn.