Xóa bỏ đồn thổi 'con quan rồi lại làm quan'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử
(PLO) -Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự tin tưởng những quy định này sẽ khắc phục được bất cập trong công tác cán bộ hiện nay, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, ngăn chặn việc luân chuyển người quen, người thân, tạo phe cánh.