Hôm nay, Quốc hội chất vấn và nghe trả lời chất vấn

Hôm nay (12/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và nghe trả lời chất vấn. 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn là  Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình.

Hôm nay (12/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn và nghe trả lời chất vấn. 4 vị Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn là  Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu cùng cử tri quan tâm và trả lời chất vấn của các đại biểu. Hôm qua, Quốc hội đã hoàn tất việc lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận được 176 phiếu “tín nhiệm cao” (chiếm 35,34% tổng số đại biểu Quốc hội); 280 phiếu “tín nhiệm” (chiếm 56,22% tổng số đại biểu Quốc hội); 36 phiếu “tín nhiệm thấp” (chiếm 7,23% tổng số đại biểu Quốc hội)

Theo  kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã được công bố trước Quốc hội sáng qua, dẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu, trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Số phiếu "tín nhiệm cao" dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là 330, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là 210. Với 209 phiếu "tín nhiệm thấp", 194 phiếu "tín nhiệm" và 88 phiếu "tín nhiệm cao", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh được lấy phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, sau 2 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trước đất nước, nhân dân.  Là lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm, mặc dù kinh nghiệm chưa có nhiều, cũng còn những thiếu sót nhưng theo Chủ tịch Quốc hội “đã phản ảnh được tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp của đất nước”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội đối với mỗi chức danh, là sự động viên khích lệ đồng thời là đánh giá, ghi nhận những kết quả công tác đã đạt được. Còn những phiếu tín nhiệm thấp đòi hỏi một cách nghiêm túc đối với người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định:  Quốc hội đặt niềm tin để chúng ta phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới

Cũng trong ngày hôm qua, với 94,58% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Người được lấy phiếu tín nhiệm

Chức danh

Số phiếu

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước

330 (66,27%)

133 (26,71%)

28 (5,62%)

Nguyễn Thị Doan

Phó Chủ tịch nước

263 (52,81%)

215 (43,17%)

13 (2,61%)

Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội

328 (65,86%)

139 (27,91%)

25 (5,02%)

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

323 (64,86%)

155 (31,12%)

13 (2,61%)

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội

372 (74,7%)

104 (20,88%)

14 (2,81%)

Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội

322 (64,66%)

145 (29,12%)

24 (4,82%)

Huỳnh Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội

252 (50,6%)

217 (43,57%)

22 (4,42%)

Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường

234 (46,99%)

235 (47,19%)

22 (4,42%)

Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm UB Kinh tế

273 (54,82%)

204 (40,96%)

15 (3,01%)

Trần Văn Hằng

Chủ nhiệm UB Đối ngoại

253 (50,8%)

229 (45,98%)

9 (1,81%)

Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách

291 (58,43%)

189 (37,9%)

11 (2,21%)

Nguyễn Văn Hiện

Chủ nhiệm UB Tư pháp

210 (42,17%)

253 (50,8%)

28 (5,62%)

Nguyễn Kim Khoa

Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh

267 (53,61%)

215 (43,17%)

9 (1,81%)

Phan Trung Lý

Chủ nhiệm UB Pháp luật

294 (59,04%)

180 (36,14%)

18 (3,61%)

Trương Thị Mai

Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội

335 (67,27%)

151 (30,32%)

6 (1,2%)

Nguyễn Thị Nương

Trưởng Ban Công tác đại biểu

292 (58,63%)

183 (36,75%)

17 (3,41%)

Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

286 (57,43%)

194 (38,96%)

12 (2,41%)

Ksor Phước

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

260 (52,21%)

204 (40,96%)

28 (5,62%)

Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

241 (48, 39%)

232 (46,59%)

19 (3,82%)

Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ

210 (42,17%)

122 (24,5%)

160 (32,13%)

Hoàng Trung Hải

Phó Thủ tướng Chính phủ

186 (37,35%)

261 (52,41%)

44 (8,84%)

Nguyễn Thiện Nhân

Phó Thủ tướng Chính phủ

196 (39,36%)

230 (46,18%)

65 (13,05%)

Vũ Văn Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ

167 (33,53%)

264 (53,01%)

59 (11,85%)

Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ

248 (49,8%)

207 (41,57%)

35 (7,03%)

Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng VH,TT&DL

90 (18,07%)

288 (57,43%)

116 (23,29%)

Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng Nội vụ

125 (25,3%)

274 (55,02%)

92 (18,47%)

Nguyễn Văn Bình

Thống đốc NHNN

88 (17,67%)

194 (38,96%)

209 (41,97%)

Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ trưởng LĐ-TB&XH

105 (21,08%)

276 (55,42%)

111 (22,29%)

Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Tư pháp

176 (35,34%)

280 (56,22%)

36 (7,23%)

Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Xây dựng

131 (26,31%)

261 (52,41%)

100 (20,08%)

Vũ Đức Đam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

215 (43,17%)

245 (49,2%)

29 (5,82%)

Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Công thương

112 (22,49%)

251

(50,4%)

128

(25,7%)

Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng GD&ĐT

86 (17,27%)

229 (45,98%)

177 (35,54%)

Phạm Bình Minh

Bộ trưởng Ngoại giao

238 (47,79%)

233 (46,79%)

21 (4,22%)

Cao Đức Phát

Bộ trưởng NN&PTNT

184 (36,95%)

249 (50%)

58 (11,65%)

Giàng Seo Phử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc

158 (31,73%)

270 (54, 22%)

63 (12, 65%)

Trần Đại Quang

Bộ trưởng Công an

273

(54,82%)

183

(36,75%)

24

(4,82%)

Nguyễn Minh

 Quang

Bộ trưởng TN&MT

83 (20,88%)

294 (59,03%)

94

(20,9%)

Nguyễn Quân

Bộ trưởng KH&CN

133 (24,69%)

304 (61,04%)

43 (8,63%)

Nguyễn Bắc Son

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông

121 (24,3%)

281 (56,43%)

77 (15,46%)

Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Quốc phòng

323 (64,86%)

144 (28,92%)

13 (2,61%)

Đinh La Thăng

Bộ trưởng GTVT

186 (37,35%)

198 (39,76%)

99 (19,88%)

Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Y tế

108 (21,69%)

228 (45,78%)

146 (29,32%)

Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ

164 (32,93%)

241 (48,39%)

87 (17,47%)

Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng KH&ĐT

231 (46,31%)

205 (41,16%)

46

(9,24%)

Trương Hòa Bình

Chánh án TANDTC

195 (39,16%)

260 (52,21%)

34 (6,83%)

Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng VKSNDTC

198 (39,76%)

269 (54,02%)

23 (4,62%)

Thu Hằng

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp trong bầu cử

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo
(PLVN) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Chiều 26/10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu bầu nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Chuyên gia lên tiếng về việc tiêm vaccine cho trẻ em

Trẻ em Mỹ tiêm vaccine. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước vấn đề tiêm vaccine cho trẻ đang được xã hội quan tâm, các chuyên gia y tế, pháp lý đã thẳng thắn nêu lên cách nhìn của mình để làm sao an toàn cho trẻ trong bối cảnh dịch bệnh và trẻ có thể đi học trở lại.

Có đoàn thanh tra, kiểm toán có biểu hiện rung dọa để chung chi tiền sai phạm?

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) phát biểu trực tuyến tại phiên họp.
(PLVN) - Đây là nhận định được đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) đưa ra tại phiên thảo luận của Quốc hội về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 sáng nay, 24/10.

Hà Nội ngày trở lại: Làm gì để mãi xanh?

 Hà Nội nới lỏng nhiều hoạt động, trong đó có việc cho phép các tuyến xe buýt trở lại hoạt động.
(PLVN) -Dù vẫn còn tâm lý dè dặt, người Hà Nội đến nay đã dần làm quen trở lại với nhịp sống bình thường mới. Không vội vã đến quán hàng hay tụ tập ở những góc phố quen thuộc, nhiều người lặng lẽ tận hưởng không gian riêng đảm bảo an toàn và thoải mái tinh thần khi dịch dần được kiểm soát.