Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng
(PLO) - Báo cáo kết quả công tác tư pháp 7 tháng năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác những tháng cuối năm 2014 vừa được Bộ Tư pháp gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được các Bộ, cơ quan, địa phương quan tâm thực hiện và ngày càng gắn kết chặt chẽ với công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Góp ý dự thảo các sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp

Góp ý dự thảo các sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp
(PLO) - Hôm qua (6/12), Văn phòng Bộ Tư pháp đã công bố Dự thảo 15 sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp theo ý kiến của Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành Tư pháp để các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến và lựa chọn ra 10/15 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2013.