Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp

(PLO) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, trong 02 ngày 28, 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương do đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Trung ương làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

An Giang: Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tại tỉnh An Giang, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Dự buổi làm việc tại Hội đồng tỉnh có đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 22 sở, ngành của tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn. Hội đồng tỉnh và các Hội đồng cấp huyện đều được kiện toàn. Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh) đã thành lập Hội đồng. Toàn tỉnh hiện có 194 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện , 1.998 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hằng năm được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp ảnh 1
Đoàn công tác làm việc tại An Giang

Nội dung PBGDPL tập trung vào các văn bản luật mới ban hành, văn bản luật thiết thực với đời sống, công tác của người dân với nhiều hình thức PBGDPL có hiệu quả như: Phổ biến pháp luật trực tiếp (tổ chức 25.380 cuộc thu hút 1.095.690 lượt người dự); tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tổ chức 200 cuộc thi thu hút hơn 79.000 lượt người dự thi); phát hành miễn phí tài liệu pháp luật (hơn 2,3 triệu tài liệu pháp luật); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (16.997 tin, bài); đài truyền thanh cấp xã (53.554 lần phát sóng); PBGDPL trong nhà trường; lồng ghép PBGDPL với họp dân; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; giáo dục pháp luật trong nhà trường….

Từ thực tiễn đã có một số mô hình PBGDPL có hiệu quả thời gian qua như: “Cafe với pháp luật”, câu lạc bộ pháp luật, mô hình tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân; gameshow pháp luật của Liên đoàn lao động tỉnh; phổ biến pháp luật cho đồng bào người dân tộc Khơ-me thông qua người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức nhắn tin về pháp luật qua điện thoại di động; mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng. Tỉ lệ hoà giải thành trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao là 97%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là 1.362.000.000 đồng, cấp huyện là 610 triệu đồng, cấp xã là 886 triệu đồng; kinh phí cấp xã hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở là 728,55 triệu đồng; kinh phí cấp xã cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là hơn 83 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác PBGDPL. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL còn gặp một số tồn tại, hạn chế, trong đó một số thành viên Hội đồng chưa thực sự phát huy vai trò, hoạt động chưa hiệu quả, rõ nét. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả, sáng tạo

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã đến làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Lấp Vò và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp. Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra với Hội đồng tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp ảnh 2
Đoàn công tác làm việc tại Đồng Tháp

Năm 2018, công tác chỉ đạo, hướng dẫn được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-HĐPBGDPL ngày 12/3/2018 về hoạt động của Hội đồng năm 2018; tham mưu kiện toàn Hội đồng tỉnh. Toàn tỉnh có 44 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 384 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.696 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.308 hòa giải viên. Đội ngũ này được định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.

Nội dung, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng và địa bàn. Điểm nổi bật trong những kết quả đạt được là xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL sáng tạo đem lại hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức vận hành trang Facebook “Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp” để tư vấn pháp luật và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thu hút nhiều người truy cập; các hoạt động đối thoại “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân được hưởng”; giải đáp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp qua mô hình “Cafe doanh nghiệp”; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ hoà giải; mô hình Phiên tòa giả định trong trường học... Tỉ lệ hoà giải thành đạt 83%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là gần 4,5 tỷ đồng; kinh phí PBGDPL của mỗi đơn vị cấp huyện trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm. Mỗi vụ hòa giải thành được hỗ trợ 200.000 đồng; mỗi Tổ hòa giải được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Công tác PBGDPL đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Tuy nhiên, kỹ năng PBGDPL của phần lớn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động còn chưa cao. Nội dung PBGDPL tại một số địa phương chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đồng chí Lệ Vệ Quốc - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp của hai tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL.Chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép PBGDPL trong việc thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương trình chính khóa và ngoài giờ lên lớp; PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp tỉnh cần sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn thực hiện PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp phát huy, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

Vụ PBGDPL
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.