Cầu nối Đảng, Nhà nước, ngành Tư pháp với nhân dân

Ông Lê Mạnh Hùng thăm gian trưng bày của Báo PLVN tại Hội báo toàn quốc 2019.
(PLVN) - 35 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi đời PLVN chưa nhiều so với nền báo chí cách mạng nước nhà, nhưng mang đầy sức trẻ, sức sáng tạo, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp báo chí và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước những năm vừa qua.

Facebook là một... “tội đồ”?

Facebook là một... “tội đồ”?
Ngày 4/2/2004, một trang mạng xã hội có tên “Thefacebook” ra đời. Tính đến nay đã tròn 10 năm. Trong 10 năm hình thành và “bùng nổ”, Facebook đã làm nên những "tội" gì?.