Từ khóa: #hành động đẹp

Cảm kích trước hành động đẹp của chiến sỹ Công an chiều cuối năm

Cảm kích trước hành động đẹp của chiến sỹ Công an chiều cuối năm.
(PLVN) - Nhắc đến hình ảnh người chiến sỹ công an, chúng ta thường nghĩ ngay đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên bên cạnh những nhiệm vụ, dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ hoàn cảnh nào mỗi cán bộ chiến sỹ công an luôn nêu cao tinh thần về cách ứng xử, sẵn sàng "Vì nhân dân phục vụ".