Từ khóa: #Giải Diên Hồng

Ngày 10/6/2023 sẽ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất

Lễ phát động Giải Diên Hồng.
(PLVN) - Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất vừa quyết định sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và Trao Giải lần thứ nhất vào ngày 10/6/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Phát động giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất

Các đại biểu dự Lễ phát động Giải Diên Hồng.
(PLVN) - Chiều 27/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất (Giải Diên Hồng) đã chủ trì Lễ phát động giải.