Hãy đặt các nhà khởi nghiệp lên vai mình!

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(PLO) - Đó là ý kiến của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp quốc gia tại Festival Khởi nghiệp 2018…