Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Anh Thư
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Anh Thư
(PLVN) - Chiều 4/8, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Trung tướng Nguyễn Văn Đức Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng …đại diện Vụ TĐKT, Văn phòng Chủ tịch nước, Đại diện Ban TĐKT TW…

Về phía Kiểm toán nhà nước có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư BCS, Bí thư đảng ủy, Tổng KTNN, Chủ tịch Hội đồng TĐKT KTNN; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên BCS, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng KTNN, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT KTNN.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng của từng thành viên trong Khối cũng có nhiều đổi mới.

Bên cạnh đó, việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng Bộ, ban, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ban, ngành; qua đó lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác; góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ban, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ban, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị trong Khối thi đua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như phong trào thi đua chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; chưa có nhiều đột phá mới trong tổ chức các phong trào; Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được quan tâm, xong chưa xây dựng được nhiều nhân tố mới tiêu biểu, điển hình để tạo sự lan tỏa, nêu gương, công tác tuyên truyền còn tập trung vào các đợt cao điểm; Công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng chưa dành nhiều sự quan tâm tới đối tượng làm việc trực tiếp.

Về phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2023, Khối thi đua cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ban, ngành trong Khối, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác;…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các cơ quan trong Khối tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ, ngành Tư pháp nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các cơ quan trong Khối tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ, ngành Tư pháp nhất là trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Kiểm toán Nhà nước - đơn vị Khối trưởng và cơ bản nhất trí với những đánh giá về kết quả đạt được của các Bộ ngành trong Khối. Công tác thi đua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, thi đua góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả công tác chuyên môn từng Bộ, ngành.

Thứ trưởng cho biết, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu KTXH nhưng cũng có nhiều thách thức đối với Bộ Tư pháp trong điều kiện biên chế, nhân lực còn eo hẹp, bối cảnh đó Bộ Tư pháp xác định thi đua là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai sâu rộng các phong trào từ TW đến cơ sở, trong đó nhiều năm nay đã thực hiện tiêu chí chấm điểm theo hướng tăng định lượng đối với 3 nhóm đối tượng: các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và cơ quan THADS địa phương.

Thứ trưởng cũng đề nghị, các đơn vị thành viên trong Khối tăng cường phối hợp nhất là giao lưu học hỏi, đặc biệt qua hoạt động kế hoạch kiểm tra của Khối.

Nhấn mạnh Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã xác định các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp gắn chặt nhiệm vụ từng bộ, ngành trong khối do đó Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cần xây dựng các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết 27, góp phần hoàn thành công việc của từng cơ quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan trong Khối tiếp tục quan tâm phối hợp Bộ, ngành Tư pháp nhất là trong triển khai xây dựng hoàn thiện thể chế, trước mắt là rà soát văn bản và triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, Ban đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, tổ chức đợt thi đua cao điểm, tổ chức cuộc thi viết…qua đó nhiều gương người tốt việc tốt được phát hiện, khen thưởng kịp thời. Ông Hải Trung đề nghị tăng cường giao lưu để thêm các kinh nghiệm cách làm hay, bồi dưỡng các nhân tố điển hình…

Đại diện VKS cho rằng mỗi phong trào thi đua phải rõ tiêu chí mục tiêu, hướng đến hoàn thành nhiệm vụ, cần chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, nâng cao chất lượng công tác thi đua tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị..

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết thêm một số công việc ngành Công an đã tiên phong gương mẫu đi đầu trong thời gian qua

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết thêm một số công việc ngành Công an đã tiên phong gương mẫu đi đầu trong thời gian qua

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết thêm một số công việc ngành Công an đã tiền phong gương mẫu đi đầu trong thời gian qua, như về sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện tốt nội dung PCTN, nhất là trong nội bộ ngành; tập trung giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT; giảm tỷ lệ tội phạm; tăng cường quản lý PCCC, kiểm tra nồng độ cồn…Công tác thi đua khen thưởng trong ngành đang hướng về cơ sở; nhiều tập thể, cá nhân được phong anh hùng. Thứ trưởng Quốc Tỏ đề nghị: nên tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua; nâng cao chất lượng Hội đồng thi đua các cấp..

Đọc thêm

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện HLKHXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(PLVN) -Sáng 21/6, Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) và Hội thảo khoa học “Các Tạp chí thuộc Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và gia nhập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế”.

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn
(PLVN) -Chiều ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko đã trao đổi “Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025” (Chương trình hợp tác 2024-2025).

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật

Quang cảnh buổi nói chuyện.
(PLVN) -Sáng 20/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển và nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về đào tạo pháp luật và kinh nghiệm du học pháp luật tại Thụy Điển.

Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.