'Cần câu cơm' mới của NS Thương Tín

'Cần câu cơm' mới của NS Thương Tín
(PLVN) - Nghệ sĩ Thương Tín quyết định cho người bạn thuê ô tô, nhận tiền hàng tháng. Ông cũng sẽ trích tiền được ủng hộ để mở cho vợ một cửa hàng tạp hóa nhỏ...