Từ khóa: #điểm chuẩn

Thấy gì từ điểm chuẩn đại học năm 2023 vừa công bố?

Nhiều kết quả bất ngờ sau khi điểm chuẩn của các trường đại học liên tục được công bố. (Nguồn: NH)
(PLVN) - Kỳ tuyển sinh năm 2023 đánh dấu nhiều kết quả bất ngờ sau khi điểm chuẩn của các trường đại học liên tục được công bố. Bên cạnh những trường, ngành đào tạo giảm điểm chuẩn, vẫn còn các ngành giữ mức điểm cao “chót vót”.