Từ khóa: #đấu giá tài sản thi hành án

Giải quyết các vấn đề liên quan đến bán đấu giá tài sản đặc thù

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đã bổ sung một số quy định về đấu giá tài sản đặc biệt như quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tài sản thi hành án. Từ đó kéo theo nhiều vấn đề liên quan như: nơi bán, tiếp nhận hồ sơ; phạm vi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đấu giá trong trường hợp một người…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.