Rà soát, lập danh sách các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đây là một trong những chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đối với các Cục THADS địa phương nhằm chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản, thu chi thi hành án dân sự.

Công tác đấu giá tài sản dần đi vào nề nếp

Thời gian qua, công tác đấu giá tài sản thi hành án đã dần đi vào nề nếp, quản lý nhà nước đối với hoạt động này ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, sau 5 năm thực hiện Luật Đấu giá tài sản, các cơ quan chức năng đã đấu giá thành 2.761 việc THADS, tương ứng với hơn 9.010 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức đấu giá cho thấy, có những vụ việc phải đưa tài sản ra bán đến lần thứ 17, kéo dài gần 3 năm vẫn chưa có người mua. Nhiều trường hợp tài sản kê biên phải định giá lại hoặc giảm giá nhiều lần vẫn không bán được. Để bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, không ít trường hợp, các bên liên quan phải định giá tài sản thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, nhưng khi hết thời hạn vẫn không có người đăng ký tham gia. Thậm chí có trường hợp đến lúc bán đấu giá thành thì người phải thi hành án không hợp tác để bàn giao tài sản.

Thực tế cho thấy, việc bán đấu giá tài sản trong THADS là quá trình phức tạp bởi không ít trường hợp có thể gặp vướng mắc ngay từ quá trình định giá tài sản do bên được thi hành án và bên phải thi hành không thỏa thuận được về giá trị tài sản, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá… Do các bên không thống nhất được, nên chấp hành viên phải quyết định lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo quy định. Nhưng khi chấp hành viên tổ chức thẩm định đấu giá, tổ chức đấu giá thì cũng chưa hẳn đã nhận được sự hợp tác, phối hợp của các bên.

Mặt khác, công tác bán đấu giá tài sản thi hành án vẫn còn một số tồn tại do nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về đấu giá tài sản thi hành án; thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác đấu giá, quản lý tiền, tài sản thu được khi xử lý tài sản thi hành án. Để tiếp tục chấn chỉnh các thiếu sót, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác này, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã có văn bản yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm

Theo đó, Lãnh đạo các Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, lập danh sách toàn bộ các vụ việc bán đấu giá thành nhưng đến nay chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá hoặc đã giao tài sản nhưng chưa xử lý xong khoản tiền bán tài sản, chưa thanh toán tiền cho người được thi hành án; nêu rõ nguyên nhân chưa giao được tài sản, chưa thanh toán tiền thi hành án theo quy định.

Tập trung chỉ đạo các Chi cục THADS, Chấp hành viên trên địa bàn rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá đối với những vụ việc đã đấu giá thành. Yêu cầu các đơn vị, Chấp hành viên, đội ngũ Kế toán, Thủ quỹ thực hiện nghiêm việc quản lý tiền, tài sản thi hành án, nhất là việc gửi số tiền bán đấu giá tài sản nhưng chưa xử lý được tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định, tránh để xảy ra vi phạm, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vấn đề này. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc bán đấu giá tài sản thi hành án, quản lý tiền, tài sản thi hành án thì có thể báo cáo Thủ trưởng trực tiếp và Thủ trưởng cấp trên để xử lý theo quy định.

Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác bán đấu giá tài sản của cơ quan Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kiên quyết xử lý, chú trọng khắc phục hậu quả (nếu có), tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai sót, vi phạm. Cục trưởng Cục THADS địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng về quản lý, chỉ đạo, không được để xảy ra các sai sót, vi phạm trong hoạt động này tại đơn vị, địa bàn.

Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện nghiêm các quy định về bán đấu giá, quản lý tiền, tài sản thi hành án, việc gửi số tiền bán đấu giá tài sản nhưng chưa xử lý được tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định tại đơn vị mình.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cũng yêu cầu các Cục THADS tập trung chỉ đạo việc thi hành án trên địa bàn; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về đấu giá tài sản thi hành án; thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án.

Cùng với đó, thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản, sớm giải quyết dứt điểm việc thi hành án; đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cá nhân, tổ chức; hạn chế sai phạm, rủi ro đối với cơ quan THADS và Chấp hành viên. Ngoài ra cũng cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để sửa đổi quy định về bán đấu giá tài sản THADS, phù hợp với đặc thù của loại hình bán đấu giá này.

Đọc thêm

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cục THADS Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Vũ Quỳnh Hương và Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
(PLVN) - Công đoàn Cục THADS thành phố Hà Nội mới đây đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS Hà Nội cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.

Long An: Mở các đợt cao điểm thi hành án dân sự

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) phối hợp các ngành liên quan để tổ chức thi hành án.
(PLVN) - Trong Quý I năm 2023, tuy số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 ( tăng 51,96% về việc, tăng 309,67% về tiền) nhưng các cơ quan THADS tỉnh Long An đã nỗ lực thi hành xong về việc đạt tỉ lệ 36,44% (tăng 6,61%).

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Công dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (ảnh MH).
(PLVN) - Sau khi Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” được Bộ Tư pháp phê duyệt, từ đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai sử dụng chính thức Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời phục vụ việc tích hợp dữ liệu.

Cục THADS Sóc Trăng có tân Phó Cục trưởng

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào và đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chúc mừng tân Phó Cục trưởng Hồ Hùng Anh.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Hùng Anh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(PLVN) - Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.
(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023
(PLVN) -Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.