Vietnammobile bị tố lừa đảo khách hàng

Vietnammobile bị tố lừa đảo khách hàng
(PLO) - Người tiêu dùng phản ánh cảm thấy bức xúc vì thái độ coi thường khách hàng, có sự ăn chặn tiền của Vietnammobile và đề nghị có lời giải thích thỏa đáng từ phía nhà mạng.