Đắk Lắk cần giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri và người dân quan tâm

Toàn ảnh kỳ họp
Toàn ảnh kỳ họp
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Năm của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã hoàn thành nhiều nội dung. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Theo báo cáo năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp vừa phát triển kinh tế - Văn hóa - Xã hội (KT-VH-XH) vừa phòng, chống dịch COVID-19, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, có 6 chỉ tiêu nổi bật, vượt kế hoạch HĐND tỉnh Đắk Lắk giao và bằng 137,25% dự toán Trung ương giao như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP - theo giá so sánh 2010) ước đạt 58.355 tỷ đồng (bằng 103,65% kế hoạch); GRDP đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng/người; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 35.738 tỷ đồng (bằng 109% kế hoạch); Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.500 triệu USD (bằng 125% kế hoạch); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 93.000 tỷ đồng (bằng 102,76% kế hoạch); Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.152 tỷ đồng (bằng 111,6%).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Số đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới thấp hơn kế hoạch; Tỷ lệ che phủ rừng đạt thấp; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ thấp hơn kế hoạch đề ra; Sản xuất nông nghiệp mặc dù đã có phục hồi, phát triển nhưng do giá cả vật tư đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, doanh nghiệp...

Đại biểu Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk phát biểu thảo luận

Đại biểu Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk phát biểu thảo luận

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đắk Lắk trình HĐND tỉnh xem xét 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển KT-XH trong các năm tiếp theo như: Nghị quyết quy định vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025; Giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM; Chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh...

HĐND tỉnh cũng xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2022 như: Xem xét kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 -2021”; chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chăm lo tốt đời sống cho nhân dân

Tại phiên thảo luận, về phát triển KT - XH, các đại biểu cho rằng tỉnh cần quan tâm đến cơ cấu ngành nghề trên địa bàn, chú trọng đến chỉ tiêu phát triển công nghiệp, vì hiện nay phát triển công nghiệp đang chiếm tỷ trọng thấp; Quan tâm đến công tác giải quyết việc làm đối với các vùng nông thôn và lao động nghèo do tác động của dịch COVID-19, cần tập trung vào giải quyết việc làm đối với đối tượng phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Cần có giải pháp toàn diện, quyết liệt và bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra về chỉ tiêu phát triển rừng.

Cùng với đó, các đại biểu đề nghị cần có thứ tự ưu tiên và phân bổ mức đầu tư thỏa đáng đối với các địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phát triển KT-XH vùng trung tâm như: Thị xã Buôn Hồ và huyện Ea Kar; Đề nghị tỉnh cần quan tâm sớm triển khai đầu tư các tuyến đường Tỉnh lộ 9 và Tỉnh lộ 12; Phát triển nông nghiệp chủ lực của tỉnh chủ yếu là cây cà phê, tuy nhiên, thời gian gần đây bà con có xu hướng phá bỏ cây cà phê chuyển sang trồng cây sầu riêng. Do đó, tỉnh cần có định hướng, quy hoạch, khoanh vùng cho người nông dân trong việc phát triển cây nông nghiệp; Có những cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk phát biểu

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào DTTS xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; Công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2023 nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính; Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc thi hành án hành chính; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Đối với HĐND tỉnh, năm 2023 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề; Tăng cường các hoạt động giám sát đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận, cử tri và người dân quan tâm.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề nghị: Các ngành, các cấp triển khai hiệu quả các chính sách ASXH, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Đọc thêm

Hải Phòng: Nhiều người nhập viện cấp cứu do khách sạn cao cấp phá dỡ tổ ong

Các nạn nhân bị ong đốt phải nhập viện.
(PLVN) - Khoảng 10h30 ngày 22/5, tại khách sạn The Shine (đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), trong lúc đang phá dỡ tổ ong ở khu vực phía trước sảnh khách sạn (phía mặt đường Hoàng Hữu Nhân) thì một số lượng lớn ong đã bay ra khỏi tổ và đốt nhiều người đi đường, nhân viên khách sạn. Đặc biệt hơn có 4 trường hợp bị ong đốt phải nhập viện.

Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động vì trẻ em

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Quang Trực, phát biểu tại hội nghị.
(PLVN) -Ngày 22/5, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Quang Trực cho biết: “Lễ phát động, Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, dự kiến diễn ra vào ngày 28/5/2024 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, với khoảng 500 đại biểu tham dự”.

Công an TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
(PLVN) - Ngày 22/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Phòng ANCTNB) Công an TP Cần Thơ phối hợp với trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, ra mắt mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ”.

Nhiều giải pháp hiệu quả về an toàn thực phẩm tại Quảng Ninh

Ông Nguyễn Minh Tuấn, phó giám đốc sở y tế tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
(PLVN) - Ngày 21/5, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Nguyễn Minh Tuấn, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh cho biết: Với sự cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, nhận thức của người dân, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) tập thể lớn, không xảy ra dịch bệnh truyền qua thực phẩm.

Hải Phòng: Nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Hải Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện: tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Kon Tum: Khai mạc hè, ngày olympic và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum bấm nút Khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2024.
(PLVN) - Sáng 21/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước. Đây là chương trình nhằm giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là vào dịp Hè.

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân Quảng Bình

Vốn chính sách giúp các hộ dân miền núi Minh Hoá, Quảng Bình đầu tư vườn cây ăn trái.
(PLVN) - Thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW các hoạt động tín dụng chính sách ở Quảng Bình thời gian qua đã tạo nên bước chuyển biến tích cực, góp phần thiết thực đến các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội.

Công nhận 6 sản phẩm, bộ sản phẩm của Vĩnh Phúc là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc

Đại diện các doanh nghiệp của Vĩnh Phúc tham gia Lễ tôn vinh và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Hà Nội năm 2024.
(PLVN) - Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) mới trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) khu vực phía Bắc năm 2024 cho 126 sản phẩm, bộ sản phẩm trong tổng số 218 sản phẩm của hơn 200 cơ sở đăng ký tham gia bình chọn. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm.